You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI cégtörténet

Vállalatunk mérföldkövei

Csatlakozzon hozzánk egy utazás erejéig, és ismerje meg vállalatunk eseménydús történetét. Vállalati fejlődésünket modern zsaluzatok és állványzatok, valamint lenyűgöző épületek jellemzik.

a legfrissebb bejegyzéshez

1969

A PERI alapításának éve, ekkor épült meg az első gyártócsarnok Weissenhornban, a cég 6.000 m²-es telephelyén.

Artur Schwörer founds the company PERI together with his wife Christl. The company's aim is the rationalization of building with concrete. Construction work is meant to become easier, faster and safer.
The first production hall is built in Weissenhorn.

A vállalat megalapítása

Artur Schwörer megalapítja a PERI vállalatot, feleségével, Christl-el együtt. A vállalat célja a betonnal történő építés racionalizálása. Az építési munka ezáltal könnyebbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik. Az első gyártócsarnok megépül Weissenhornban.

PERI név és logó

A PERI egy görög névutó, mely azt jelenti, hogy „körül“. A zsaluzat körülveszi a betont – az állványzat körülveszi az épületet.

The first production hall is built on the 6,000 m² company premises in Weissenhorn.

Cég telephely

Az első gyártócsarnok egy 6.000 m2-es telephelyen épült, Weissenhornban.

The first PERI team with Karl Müller, Josef Schwatzer, Josef Madel, Nikolaus Bechthold, Günther Bohatsch, Alfred Fuchs and Bruno Konrad (from the left).

PERI csapat

Az első PERI csapat tagjai: Karl Müller, Josef Schwatzer, Josef Madel, Nikolaus Bechthold, Günther Bohatsch, Alfred Fuchs és Bruno Konrad (balról jobbra).

The first girder is produced, the PERI T 70 is born. T stands for the German word "Träger" (girder) - 70 for the chord thickness in millimeters. The first order was for 80 girders with a length of 3.05 m. The girders were impregnated by hand with a sponge over a plastic tub and directly loaded on the waiting truck. The annual output was about 50,000 linear meters.

T 70 rácsos fatartó

Az első fatartókat gyártják, megszületik a PERI T 70. A T a német "Träger" (tartó) szónak felel meg – a 70 az öv vastagságát jelenti milliméterben. Az első megrendelés 80db, 3.05 m hosszú fatartó volt. A fatartókat egy szivaccsal kézzel impregnálták egy műanyag kád felett, és innen egyből a várakozó teherautóra rakták. Az éves kibocsátás körülbelül 50.000 folyóméter volt.

1970 - 1971

Az első nagy megrendelés, az első bauma és az első kézikönyv.

The world´s biggest twin vertical ship lift close to Lüneburg in Germany connects the Mittelland Canal and the River Elbe, bridging a height difference of 38 m. It is the first major contract for PERI. Extra-long T 70 formwork girders are used for the construction.

Scharnebeck hajólift

A világ legnagyobb, dupla függőleges hajóliftje a németországi Lüneburgnál van, mely a Mittelland-csatornát és az Elba folyót köti össze, 38 m magasságkülönbséggel. Ez az első nagy szerződés a PERI számára. Az építéshez extra hosszú T 70 fatartókat használnak.

For the first time, PERI takes part in bauma in Munich and presents the T 70 girder and the Culvert Frame Formwork.

bauma 1971

A PERI első alkalommal vesz részt a müncheni bauma kiállításon, és bemutatja a T 70-es fatartót és a keretvázas zsaluzatot.

The first issue is distributed at the first bauma in 1971 and it is a little sensation: A comprehensive volume for the formwork market with color photos, tables and work instructions.

PERI Kézikönyv

Az első kiadványt az 1971-es bauma kiállításon mutatják be, mely egy kis szenzáció is egyben: a zsalupiac mindent átfogó kötete színes fotókkal, táblázatokkal és szerelési útmutatókkal.

1972 - 1975

Az első fiókirodák és leányvállalatok megalapítása.

Új PERI leányvállalatok

Franciaország – 1974
Svájc – 1974
Spanyolország – 1975

PERI expands within Germany. The first subsidiaries are founded in Hamburg and Stuttgart in 1972.

Első fiókirodák Hamburgban és Stuttgartban

A PERI Németországon belül bővül. Az első fiókirodákat 1972-ben Hamburgban és Stuttgartban alapították. 

In 1973, the world's first climbing scaffold increases the safety and work speed at the jobsite. The bold design rationalizes the construction of high-rises enormously because formwork and scaffolding can be moved in one crane lift.

KGF 240 kúszóállvány

1973-ban a világ első kúszóállványa növeli a munkahelyi biztonságot és a munka sebességét. A merész dizájn nagymértékben racionalizálja a magasházak építését, mivel a zsaluzatok és az állványzatok egy daruemeléssel mozgathatók.

The first subsidiaries abroad are established in Switzerland and France in 1974.

PERI leányvállalatok Európában

Az első külföldi leányvállalatokat Svájcban és Franciaországban alapították, 1974-ben.

The plant in Weissenhorn is continuously enlarged in order to meet the increasing demand.

A gyár bővítése Weissenhornban

A növekvő kereslet kielégítése érdekében a weissenhorni gyár folyamatosan bővül.

1976 - 1978

A "PERI Aktuell" ügyfélmagazin megjelentetése és a weissenhorni gyár bővítése.

In February 1976, the first issue of the "PERI Aktuell" customer magazine is published.

"PERI Aktuell"

1976 februárjában megjelenik a "PERI Aktuell" ügyfélmagazin első kiadása.

In 1976, the PERI plant consists of four production halls, large storage areas and an outdoor product exhibition. PERI buys the first EDP system the same year.

A gyártó létesítmények bővítése

1976-ban a PERI üzeme négy gyártócsarnokból, nagy raktárterületekből és kültéri kiállítótérből áll. A PERI ugyanabban az évben megvásárolja az első EDP rendszert.

The large order for Germany's largest nuclear power plant in Gundremmingen leads to the foundation of the formwork assembly in Weissenhorn.

Zsaluszerelés

A Gundremmingenben lévő legnagyobb németországi nukleáris erőmű építéséhez kapcsolódó nagy megrendelés a weissenhorni zsaluszerelés megalapozásához vezet.

1979 - 1983

A PERI új céglogót kap, és megalapításra kerül az első Európán kívüli leányvállalat.

Új PERI leányvállalatok

Belgium – 1979
Hollandia – 1979
USA – 1982
Olaszország – 1983

The design engineers working in the technical office in Weissenhorn.

Munka a rajzasztalnál

Tervező mérnökök dolgoznak a weissenhorni műszaki irodában.

After ten years, the black and yellow company logo is replaced by a new one in 1979. For the first time, the logo also shows the color red. Construction work in Weissenhorn goes on, the sixth hall and the main office building are erected.

Új PERI logó

Tíz év elteltével a fekete-sárga céglogót egy új váltja fel 1979-ben. A logóban első alkalommal szerepel a piros szín. Folytatódik a Weihenhornban végzett építési munka, felépül a hatodik gyártócsarnok és a fő irodaépület.

In 1980, PERI sets another milestone with the MODUL Slab Formwork made of aluminum.

MODUL födémzsaluzat

1980-ban, a PERI új mérföldkőhöz érkezik az alumíniumból készült MODUL födémzsaluzattal.

The first subsidiary outside Europe is founded in the United States of America.

PERI USA

Megalakul az első Európán kívüli leányvállalat az Amerikai Egyesült Államokban.

1984 - 1988

A TRIO keretvázas falzsaluzat Európa vezető keretvázas zsaluzatává válik.

As a further development of the T 70 V with a height of 36 cm, the new wooden lattice girder GT 24 offers more flexibility at the jobsite maintaining the same dimensional stability with a 12-cm lower height.

GT 24 rácsos fatartó

A 36 cm magas T-70 V továbbfejlesztése, az új GT 24 rácsos fatartó nagyobb rugalmasságot nyújt az építkezésen, ugyanolyan méretstabilitást biztosítva, 12 cm-rel alacsonyabb magassággal.

The plant grows extremely fast. Large production halls and outdoor storage areas are part of the company premises.

PERI Weissenhornban

A gyár rendkívül gyorsan növekszik. Nagy gyártócsarnokok és szabadtéri raktárterületek tartoznak a cég területéhez.

PERI causes a sensation with the RAPID Column Formwork and the innovative Circular Formwork with articulated walers.

RAPID pillérzsaluzat és körzsaluzat

A PERI szenzációt kelt a RAPID pillérzsaluzattal és az innovatív körzsaluzat csuklós hevedereivel.

"Schalung und Gerüste" (formwork and scaffolding) becomes part of the PERI logo from 1985-1989.

Új PERI logó

"Schalung und Gerüste" (zsaluzatok és állványzatok) a PERI logó részévé válik 1985-1989-ig.

The movable SKS Single-Sided Climbing Formwork begins its international success story with the construction of the world's third largest dam in Turkey.

Atatürk gát

A mozgatható SKS egyoldali kúszózsaluzat megkezdi nemzetközi sikertörténetét a világ harmadik legnagyobb gátjának építésénél Törökországban.

The universal TRIO Wall Formwork system is launched and convinces with few different individual components. It stands for fast forming and becomes the market-leading system within a few years.

TRIO keretvázas zsaluzat

Az univerzális TRIO keretvázas zsalurendszer piacra kerülése és meggyőzőerő a csupán néhány különböző egyedi elem révén. A TRIO a gyors zsaluzást képviseli, és pár év alatt piacvezető rendszerré válik.

1989 - 1991

A PERI 14 millió német márkát invesztál Weissenhornba, és megnyitja az első Németországon kívüli gyárát Törökországban.

Új PERI leányvállalatok

Nagy-Britannia – 1989
Törökország – 1990
Magyarország – 1990
Szingapúr – 1991
Malajzia – 1991

A milestone in self-climbing technology: PERI introduces the ACS. Climbing takes place with the hydraulic climbing mechanism without the use of a crane. Comfortable working platforms protect site personnel during all weathers.

ACS önkúszó zsalurendszer

Egy mérföldkő az önkúszó technológiában: a PERI bemutatja az ACS-t. A kúszás hidraulikus kúszómechanizmussal történik, daru használata nélkül. A kényelmes munkaállványok minden időjárási körülmény esetén védik a személyzetet.

73 modern CAD work places replace the drawing boards in Weissenhorn. Production robots and PC-controlled warehouse technology are also acquired and the powder-coating system is commissioned.

CAD szoftver

73 modern CAD munkahely váltja fel a rajzasztalokat Weissenhornban. Gyártórobotok és számítógép vezérlésű raktártechnológiák is beszerzésre kerülnek, és a porszóró rendszert is üzembe helyezik.

The PERI logo is adjusted: The words "Schalung und Gerüste" (formwork and scaffolding) become more pronounced against the yellow background and they also remind of the first black-yellow PERI logo.

A PERI logó továbbfejlesztése

A PERI logó igazításra kerül: a "Schalung und Gerüste" (zsaluzat és állványzat) a sárga háttérrel még hangsúlyosabbá válik, és emlékeztet az első fekete-sárga PERI logóra is.

1992 - 1994

Az alumínium innovációk megkönnyítik az életet az építkezésen, és a PERI 25 éves lesz.

Új PERI leányvállalatok

Ausztria – 1992
Cseh Köztársaság – 1992
Dánia – 1993
Finnország – 1993
Norvégia – 1993
Svédország – 1993
Lengyelország – 1993
Dél-Korea – 1994
Portugália – 1994

PERI introduces the lightweight SKYDECK Slab Formwork at bauma 1992. It is designed with a drophead system and allows for early striking so that the on-site material requirements can be reduced.

SKYDECK ejtőfejes födémzsalu rendszer

A PERI bemutatja a könnyű SKYDECK födémzsaluzatot az 1992-es bauma kiállításon. Ejtőfejes rendszere révén korai kizsaluzást tesz lehetővé, így az építkezésen tartandó anyagszükséglet csökken.

Low weight, high load-bearing capacity, an integrated measuring tape and the self-cleaning thread are the basis for the rapid success of MULTIPROP around the world.

MULTIPROP alumínium födémtámasz

Alacsony súly, nagy teherbírás, beépített mérőszalag és öntisztuló csavarmenet az alapjai a MULTIPROP gyors sikerének világszerte.

The company premises in Weissenhorn are enlarged by 40,000 m² to 150,000 m².

150,000 m²-es cégterület

A vállalat telephelye Weissenhornban 40,000 m²-ről 150,000 m²-re nőtt.

A purpose-built field factory produces the tunnel segments in a dry dock. The individual tunnel elements are towed out to the open sea using pontoons and then sunk to their designated positions on the seabed.

Oresund alagút, Dánia-Svédország

Az erre a célra épített gyár egy száraz dokkban gyártja az alagút szegmenseit. Az egyes alagútelemeket pontonok segítségével vontatják a nyílt tengerbe, majd a kijelölt helyükön süllyesztik azokat a tengerfenékre.

PERI has 13 branch offices in Germany, 22 subsidiaries and supports more than 4,000 customers around the world. The product portfolio includes more than 2,000 products. In Weissenhorn, the new exhibition hall for product demonstrations is finished.

25 éves a PERI

A PERI-nek 13 németországi fiókirodája és 22 leányvállalata van, és több mint 4.000 ügyfelet támogat szerte a világon. Termékportfoliója több mint 2.000 terméket tartalmaz. Weissenhornban befejeződik a termékbemutatókkal foglalkozó új kiállítócsarnok építése.

The ELPOS computer program sets new standards in work preparation for the planning and dispatching of PERI standard systems.

ELPOS szoftver

Az ELPOS számítógépes program új irányelveket hoz a munkaelőkészítésben: a PERI rendszereinek tervezésében és az ügyintézésben.

1995 - 1998

A PERI 1997 óta van az interneten, és sikeresen elindítja állvány üzletágát.

Új PERI leányvállalatok

Kanada – 1995
Brazília – 1996
Argentína – 1996
Chile – 1996
Románia – 1996
Szlovákia – 1996
Ausztrália – 1997
Egyesült Arab Emirátusok – 1997

The new solution for columns means an enormous reduction of crane time at the jobsite because the complete column including push-pull props and concreting platform can be moved in one lift.

QUATTRO pillérzsaluzat

A pillérzsaluzás új megoldása a daruzási idő nagymértékű csökkenését jelenti az építkezésen, mivel a teljes pillérzsaluzat, beleértve a faltámaszokat és a betonozó állványokat, egy daruemeléssel áthelyezhető.

The ACS Self-Climbing System ensures smooth construction progress during the building of the then highest building in the world with 452 m in Kuala Lumpur, Malaysia.

Petronas Towers

Az ACS önkúszó rendszer zökkenőmentes építési folyamatot biztosít az akkor legmagasabb – 452 m – épület építése során Malajziában, Kuala Lumpurban.

PERI starts its activities in the scaffolding market with the development of the PERI UP Scaffolding System. The PERI UP T 72 facade scaffold with T-frames and guardrail in advance is safe and efficient.

PERI UP állványrendszer

A PERI a PERI UP állványrendszer kifejlesztésével megkezdte tevékenységét az állványozási piacon. A PERI UP T 72 homlokzati állvány a T-keretekkel és előreépített korlátokkal biztonságos és hatékony.

With the Quadragon, an ultra-modern office building for the PERI staff in Weissenhorn is realized.

Új irodaépület

A Quadragon megépítésével egy ultramodern irodaépület áll a PERI dolgozói rendelkezésére Weissenhornban.

1999 - 2004

Számos lenyűgöző épület épül a PERI know-how és a weissenhorni anyagok segítségével.

Új PERI leányvállalatok

Ukrajna – 2000
Bulgária – 2000
Észtország – 2002
Litvánia – 2002
Lettország – 2003
Mexikó – 2003
Szerbia és Montenegro – 2003
Horvátország – 2004

The 2.5 km long cable-stayed bridge in France is constructed using special steel formwork, which rises upwards cycle-by-cycle with the help of the ACS Self-Climbing System. At that time it is the longest cable-stayed bridge in the world.

Millau-i viadukt

A franciaországi 2,5 km hosszú ferdekábeles híd speciális acél zsaluzattal készült, amely ütemről ütemre növekszik az ACS öncsúszó rendszer segítségével. Abban az időben ez a leghosszabb ferdekábeles híd a világon.

The horizontal arrow symbolizes the increasing market presence and the growing number of satisfied customers. The vertical arrow stands for the improvement in quality of all PERI services.

Új PERI logó

A vízszintes nyíl a növekvő piaci jelenlétet és az elégedett ügyfelek növekvő számát jelképezi. A függőleges nyíl az összes PERI szolgáltatás minőségének javítását jelenti.

Due to its torsion-like architecture, the 190-m high office and residential complex Turning Torso in Sweden requires a particularly efficient formwork concept with ACS climbing units.

A szobortól az épületig

 A 190 m magas svédországi Turning Torso iroda- és lakóház torziós jellegű szerkezetének köszönhetően rendkívül hatékony zsaluzási koncepciót igényel az ACS kúszóegységekkel.

20,000 linear meters of girders are produced per day with the fully automatic production plant.

Fatartó gyártás

A teljesen automatizált gyárban napi 20.000 folyóméter fatartót állítanak elő.

2005 - 2007

A VARIOKIT mérnöki elemkészlet és a MAXIMO keretvázas zsaluzat keltenek feltűnést az iparban.

Új PERI leányvállalatok

Japán – 2005
Oroszország – 2006
India – 2007
Kazahsztán – 2007
Qatar – 2007
Fehéroroszgország – 2006

Mercedes Benz Museum, Stuttgart, Germany under construction

Mercedes-Benz Múzeum

A sorozatban gyártott 3D-s zsaluegységek kísérleti projektje a németországi Stuttgartban lévő Mercedes Benz Múzeum megépítése során új standardokat állít fel a zsaluzat-technológiában.

PERI enlarges its production space by 80% and doubles its logistics and material planning areas. All in all, PERI invests about EUR 80 million in Weissenhorn.

Befektetés a jövőbe

A PERI 80% -kal bővíti gyárterületét, és megduplázza logisztikai és raktározási felületeit. Összességében a PERI mintegy 80 millió EUR-t fektet be Weissenhornba.

The system, which can be supplied optionally with or without hydraulic technology, can be perfectly adjusted to jobsite-specific requirements.

RCS sínes kúszórendszer

A hidraulikus technológiával vagy anélkül szállítható rendszer tökéletesen illeszkedik az építéshelyi specifikus követelményekhez.

PERI presents for the first time at bauma the MAXIMO Panel Formwork with single-sided MX tie technology.

MAXIMO falzsaluzat

A PERI a bauma kiállításon mutatja be először az egyoldalról szerelhető átkötési technológiával rendelkező MAXIMO keretvázas zsaluzatot.

In the US federal state of Louisiana, three giant liquefied natural gas tanks are built with PERI know-how. Each structure has a diameter of 80 m and wall heights of 44 m.

Cameron LNG folyékonygáz tartályok

Az Egyesült Államok Louisiana államában három óriási folyékonygáz tartály épül a PERI know-how segítségével. Minden szerkezet 80 m átmérőjű és falainak magassága 44 m.

The founder of the company, Artur Schwörer (deceased in 2009), hands over the management of the company to his two sons Alexander and Christian in 2007.

A következő generáció

A vállalat alapítója, Artur Schwörer (2009-ben elhunyt), átadja a vállalat vezetőségét két fiának: Alexander-nek és Christian-nak 2007-ben.

For load combinations in tunnel, bridge and building construction, PERI provides for the first time a construction kit consisting of standardized, rentable system components and connecting elements.

VARIOKIT mérnöki elemkészlet

Az alagút-, híd- és épületszerkezetek terheléskombinációihoz a PERI létrehoz egy szabványosított, bérelhető rendszerösszetevőkből és csatlakozóelemekből álló elemkészletet.

The biomass power plant at the central production site in Weissenhorn is a symbol of combined economic and ecological sustainability at PERI.

Fenntarthatóság

A weißenhorni központi telephelyen található biomassza erőmű a PERI kombinált gazdasági és ökológiai fenntarthatóságának szimbóluma.

2008 - 2009

Mialatt a PERI aktívan tevékenykedik az ipari állványpiacon, az egész vállalat gyászolja a cég alapítójának, Artur Schwörernek a halálát.

Új PERI leányvállalatok

Panama – 2008
Peru – 2008
Albánia – 2009

With a length of 1.455 km and the impressive width of 60 m, the Sheikh Khalifa Bridge connects the mainland of Abu Dhabi in the United Arab Emirates with Saadiyat Island.

Sheikh Khalifa híd

Az impresszív, 1.455 km hosszú és 60 méter széles Sheikh Khalifa híd köti össze Abu Dhabi szárazföldjét az Egyesült Arab Emírségekben a Saadiyat-szigeten.

In 2008, Artur Schwörer is awarded the "Bayerische Verdienstorden" (Bavarian Order of Merit) for his lifetime achievements, the highest award to be awarded in the German federal state of Bavaria. In 2009, Artur Schwörer dies at the age of 76.

Artur Schwörert kitüntetik a bajor éremrenddel "Bayerische Verdienstorden"  

2008-ban Artur Schwörert életművéért kitüntetik bajor szövetségi állam legmagasabb díjával: a bajor éremrenddel "Bayerische Verdienstorden". Artur Schwörer 2009-ben, 76 éves korában huny el.

With the flexible modular-type PERI UP Flex Scaffold, PERI starts its activities for industrial scaffold applications.

PERI UP Flex ipari állvány

A flexibilis, moduláris PERI UP Flex állványrendszerrel a PERI megkezdi az ipari állványos alkalmazásokkal való tevékenységét.

PERI supports the construction site team with different types of system formwork, among them huge amounts of slab, wall and column formwork. PERI's service also includes the planning and delivery of accordingly adjusted shoring.

850 kamionnyi anyag a berlini Brandenburg Airport építkezésén

A PERI hatalmas mennyiségű födém-, fal- és pillérzsaluzattal segíti az építkezést. A PERI szolgáltatásai magukban foglalják az építkezéshez szükséges teherhordó állványok tervezését és szállítását is.

2010 - 2011

A PERI új termékeket vezet be új piacokra.

Új PERI leányvállalat

Dél-Afrika – 2011

The particularly lightweight and easy-to-handle wall formwork system is ideal in places where crane capacities are limited or not available at all.

LIWA falzsaluzat

A különösen könnyű súlyú és könnyen kezelhető falzsalu rendszer ideális olyan helyeken, ahol a darukapacitások korlátozottan vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre.

PERI introduces the UNO for the first time at bauma 2010. Walls, columns, slabs, beams and stairways are shuttered and concreted simultaneously using the monolithic construction method. UNO is the fast and cost-effective solution for forming residential buildings featuring frequently repetitive floor plans.

UNO zsaluzat

A PERI a 2010-es bauma kiállításon mutatja be először az UNO zsaluzatot. Falak, pillérek, födémek, gerendák és lépcsők egyidejűleg zsaluzhatók és betonozhatók a monolitikus építési módszer használatával. Az UNO gyors és költséghatékony megoldás a gyakran ismétlődő alaprajzokkal rendelkező lakóépületek zsaluzásához. 

bauma has turned into the world-leading trade fair for the construction equipment and machinery industry. PERI's impressive exhibition hall has a floor space of more than 4,000 m².

bauma 2010

A bauma az építőipari berendezések és gépek iparában világszerte vezető kereskedelmi vásárrá vált. A PERI lenyűgöző kiállítási csarnokának alapterülete több mint 4.000 m².

PERI buys the South African trade partner Wiehahn and successfully integrates it into the company group. The external growth strategy in South Africa is the first of its kind in the company's history.

Nemzetközi üzleti tevékenységek bővítése

A PERI megvásárolja a dél-afrikai Wiehahn kereskedelmi partnert, és sikeresen integrálja a vállalatcsoportba. A dél-afrikai külsős növekedési stratégia az első ilyen jellegű a vállalat történetében.

The new construction of the giant lock facilities on the Atlantic and Pacific coasts is the largest single order in the company's history. The use of big SCS climbing units renders the fabrication of the massive lock parts cost-effective.

A Panama-csatorna bővítése SCS kúszórendszerrel

Az Atlanti-óceán és a Csendes-óceán partjainál található új óriás zsilipszerkezet építéséhez kapcsolódó megrendelés a legnagyobb a vállalat eddigi történelmében. A nagyméretű SCS-kúszóegységek használata a masszív zsilipek gyártását költséghatékonyá teszi.

2012 - 2013

A PERI által készített digitális megoldások kiegészítik a meglévő termék- és szolgáltatásportfóliót.

Új PERI leányvállalatok

Kolumbia – 2012
Algéria – 2012
Szaúd-Arábia – 2013
Kuvait – 2013

Up-to-date, transparent and available 24/7! PERI is the first manufacturer of formwork and scaffolding to offer its customers direct access to necessary information. All project documents can be called up online at any time.

myPERI - az online portál

Naprakész, átlátható és elérhető 24/7! A PERI az első olyan zsaluzat és állványzat gyártó, amely ügyfelei számára a szükséges információkhoz közvetlen hozzáférést biztosít. Az összes projektdokumentum bármikor online lekérhető.

PERI introduces new digital developments at bauma 2013. The PERI handbook has its premiere as an application for mobile devices. The company also presents applications to its visitors at the fair which can determine the concreting speed as well as a smartphone and tablet configurator for the MULTIFLEX Slab Formwork.

Applikációk az építkezésekhez

A PERI bemutatja új digitális fejlesztéseit a 2013-as bauma kiállításon. A PERI kézikönyv a mobilalkalmazások körében újnak számít. A cég bemutatja a vásáron látogatóinak az okostelefonon és tableten működő MULTIFLEX födémzsalu konfigurátort, mely alkalmazással meghatározható például a betonozási sebesség is.

PERI has developed the lightweight LPS Screen protection panel system for buildings with open facades as an alternative for complete enclosures.

LPS Screen - a könnyű súlyú kúszó védőpalánk rácsos elemekkel

A PERI a zárt védőpalánk rendszerek alternatívájaként kifejlesztette a könnyű LPS védőpalánk rendszert nyílt homlokzatú épületek számára.

On the one hand, the established and the recently created departments are brought closer to one another and at the same time space for future requirements is created with the new building.

Új irodaépület Weissenhornban

Az új épület révén a meglévő és az újonnan létrehozott osztályok közelebb kerülnek egymáshoz, illetve az épület a jövőbeni igényekhez szükséges helyet is biztosítja.

2014 - 2015

A PERI minden területen növekszik. Most több mint 60 leányvállalat tartozik a PERI csoporthoz.

Új PERI leányvállalatok

Fülöp-szigetek – 2014
Libanon – 2014
Nigéria – 2014
Thaiföld – 2015
Hong-Kong – 2015
Tanzánia – 2015
Namíbia – 2015
Mozambik – 2015

In April 2014, Dr. Fabian Kracht becomes Head of Finance and Organization. From May 2015 on, Leonhard Braig joins PERI as Head of Products and Technology. (from the left) Dr. Fabian Kracht, Alexander Schwörer and Leonhard Braig

PERI Executive Board

2014 áprilisában Dr. Fabian Kracht lesz a pénzügyi és szervezeti vezető. 2015 májusától Leonhard Braig csatlakozik a PERI-hez termék- és technológiai vezetőként. Dr. Fabian Kracht, Alexander Schwörer és Leonhard Braig (balról jobbra).

Under the names of CENTRIO and CENTRIO CLM, PERI offers sustainable IT solutions for the digitalization of construction processes.

A PERI megalapítja saját szoftver cégét, a CENTRIO GmbH-t

CENTRIO és CENTRIO CLM név alatt a A PERI fenntartható informatikai megoldásokat kínál az építési folyamatok digitalizálására.

The ultra-modern production site for VT 20 girders starts operation in Noginsk in Russia at the end of September 2015, and thus leads to a further increase of the production capacity.

Fatartó gyártás bővítése Oroszországban

Ultramodern VT 20 fatartó gyár kezdi meg működését 2015 szeptember végén az oroszországi Noginszk városában, ezáltal tovább növelve a gyártási kapacitást.

The competitor Schaltec becomes part of the PERI Group. This enlarges PERI's portfolio by the adequate services of refurbishment and trade with used goods.

PERI és Schaltec egyesülés

A konkurens Schaltec a PERI csoport részévé válik. Ez növeli a PERI szolgáltatási portfólióját a használt árucikkek kereskedelme és felújítása terén.

The unique shape of the reinforced concrete pylons and the complexity of the mounted parts for the construction of the third bridge across the Bosporus in Istanbul, Turkey, have required a very flexible planning process – a complete solution from PERI with the ACS Self-Climbing Formwork.

A világ legmagasabb beton hídpillére

A vasbeton pilonok egyedi alakja és az építés során alkalmazott elemek összetettsége nagyon rugalmas tervezési folyamatot igényelt a törökországi Isztambulban lévő harmadik Boszporusz híd építése során – a PERI komplex megoldása ACS önkúszó zsaluzattal.

2016-tól napjainkig

A DUO könnyű súlyú univerzális zsaluzat sikeres bevezetése a piacra.

The new production site in Günzburg, Germany is the latest, ultra-modern head plant for scaffolding systems. At the same time, PERI enlarges its outdoor storage area with 20,000 m² at the company's headquarters in Weissenhorn.

Állványrendszerek gyártási kapacitásának bővítése

A németországi Günzburgban lévő ultramodern új gyár a legújabb helyszíne az állványrendszerek gyártásának. Ezzel egyidejűleg a PERI 20 ezer négyzetméterrel bővíti szabadtéri tárolóterületét a cég weissenhorni székhelyén.

The PERI UP Easy Facade Scaffold is a “lightweight“ among the range of steel facade scaffolds. It is fast and safe to erect, provides extremely high safety standards for every application and proves itself with smart detail solutions.

PERI UP Easy* keretes állvány

A PERI UP Easy homlokzati állvány a "könnyű súlyú" az acél homlokzati állványok körében. Gyorsan és biztonságosan felépíthető, minden alkalmazáshoz rendkívül magas biztonsági követelményeket biztosít, melyet intelligens részletmegoldások bizonyítanak.

We present our worldwide novelty DUO for the first time at bauma 2016. DUO allows for flexible forming of walls, columns and slabs with only one system and without a crane.

DUO könnyű súlyú zsaluzat

A világszerte újdonságot jelentő DUO zsaluzatot első alkalommal a bauma 2016 kiállításon mutattuk be. A DUO falak, pillérek és födémek rugalmas zsaluzását teszi lehetővé egyetlen rendszerrel, daru használata nélkül.


* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a német általános építésügyi jóváhagyás a PERI UP Easy termékekre meg lett igényelve, de még nem áll rendelkezésre. Az általános építésügyi jóváhagyás megadásáig a PERI UP Easy csak egyedi esetekre szóló hozzájárulással alkalmazható. (2016.08.29-én kelt kiegészítő megjegyzés)