You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zsaluzási technológiák az alagútépítésben

Az alagútépítés virágzó üzlet az egész világon. Ezt a fejlődést a közlekedés erőteljes növekedése, valamint az árucikkek kereskedelmének exponenciális növekedése vezérli, amely a világ minden szegletébe a lehető leggyorsabb eljutást szeretné megvalósítani.

A közlekedési utak építése egyre jelentősebbé válik. Ha az 1960-as évek óta áttekintjük az alagútépítések statisztikai adatait, az évtizedek emelkedő görbéje egyértelműen mutatja a forgalomnövekedés és az alagútépítések közötti kölcsönhatást. A közlekedési hálózatok bővítésénél ez a folyamatos "többet, gyorsabban, tovább" iránti igény egyértelműen tükröződik az olyan útvonalak iránti keresletben, amelyek időt és költségeket takarítanak meg, amelyek biztonságosak és akadálymentesek.


Gyorsítás, decentralizáció és helyváltoztatás

A legrövidebb idő alatt, megbízható módon, biztonságosan és zavartalanul eljutni A-ból B-be, ez a közlekedéstervezés mai alapelve. Ez igaz a vidéki területekre és a forgalomtól terhelt nagyvárosi régiókra egyaránt. A közlekedési forgalom középpontjában elsősorban a határokon átívelő távolsági kapcsolatok állnak, a hatalmas nemzetközi gazdasági régiók egyesítése érdekében.

Ennek hátterében alagútszerkezetek és hidak állnak, mint a közlekedési hálózatok legfontosabb elemei. Hegyeket és vizeket átszelve csökkentik a távolságot a kerülőutak, szintkülönbségek, kereszteződések és átkelők megszüntetésével. Ugyanakkor a közlekedési alagutak megvédik az embereket és a természetet a zajtól és a szennyező anyagok kibocsátásától. 


PERI: a szakértő, aki látja a teljes képet

Az alagútépítés fejlesztésével párhuzamosan tervezési és végrehajtási szinteken szakemberek is képződtek, akik a már kipróbált és jól bevált építési módokon, valamint a rendelkezésükre álló információs és szervezeti struktúrákon keresztül lehetővé teszik az ilyen nagy projektek sikeres kivitelezését.

Az alagútszerkezetek tervezői általában geológusokból, geodétákból, földmunkák szakértőiből, mély- és útépítő mérnökökből, betontechnológusokból, valamint közlekedési és üzembiztonsági tervezőkből állnak. Ezeknek a szakmáknak a felsorolása máris érzékelteti ezeknek az építési projekteknek az összetettségét. Ezen szakemberek körében a PERI egy nemzetközileg elismert cég, mint megbízható partner a zsaluzási és állványozási rendszerek terén, minden projektfázisban – a tervezéstől a befejezésig.


Az alagútépítés alapelvei és céljai

A betontechnológia támogató szerepe

A beton, mint építőanyag tette lehetővé az alagútépítés szisztematikus építési módjainak alapvető meghatározását. Ennek következtében fejlődtek ki a további módszerek az ilyen jellegű építési feladatok szabványosított rendszerekkel való megközelítésére, következésképpen a tervezésre, a szerkezeti tervezésre és a megvalósítás gazdasági elveire összpontosítva.

E fejlődés során jelentősen megfordult a rangsor. Régen a zsaluzatot és az állványzatot a gyártási folyamathoz szükséges tartozékként tetszőlegesen vásárolták meg, ma már a rendszerekre való áttérés révén ezek a zsaluzatok és állványzatok egyre inkább a gyártáshoz és szervezéshez szükséges eszközökké váltak. A sokoldalú rendszerek szoros koordinációja garantálja ma minden egyes alagútépítés sikerét.


Építési módok és teherhordó szerkezetek

Az építmény és a teherhordó szerkezet kiválasztásának fő kritériumai az alagút keresztmetszete és hossza. Ezenkívül, az alagút mentén objektumtól függően a kanyarokat és a lejtéseket, valamint a változó szélességű és magasságú geometriákat is figyelembe kell venni. Ezek a szabványos keresztmetszetben lévő változások a parkolók, vészmegállók, menekülő és hozzáférési alagutak, illetve a szomszédos alagútcsöveket egymással összekötő vagy a felszínhez vezető építmények integrálásához szükségesek.

A PERI négyféle alagútépítési technológiát kínál:

 • nyílt építési eljárás
 • bányászati módszer
 • cut-and-cover módszer
 • speciális és kiegészítő építési módok

Az építési módtól függetlenül, a teherhordó szerkezet különböző keresztmetszetei a geológiai körülmények és a tervezett hasznosítás függvényében állnak rendelkezésre. Egy egyszerű téglalap alakzat kínálja a leginkább költséghatékony gyártási lehetőségeket. Habár, a keretfeltételektől függően, a kör alakú, elliptikus vagy speciális keresztmetszetek is előnyösek lehetnek.


Teherhordó szerkezetek az alagútépítésben


PERI alagútépítési megoldások és projekt példák

Minden PERI alagútépítési megoldás egyetlen rendszeren – a VARIOKIT mérnöki elemkészleten – alapul, függetlenül attól, hogy a be- és kizsaluzási folyamatokhoz vagy áthelyezésekhez milyen mértékű automatizálás szükséges. A PERI rendszermegoldások magukban foglalják az alagútszerkezetek minden életciklus szakaszát: az építésüktől és karbantartásukon át, egészen a javításukig.


A PERI alagútépítési megoldások áttekintése

Nyílt építési eljárás: megszakított keresztmetszet.

A hagyományos magasépítéshez hasonlóan az alagút keresztmetszetének padlója, falai és födémei egymástól függetlenül készülnek.

Zsaluzási feltételek

 • Bet. ütem hossza: 30 m-ig
 • Tiszta magasság: kb. 3 m-10 m-ig
 • Tiszta szélesség: a szerkezeti korlátozások szerint
 • Bet. ütemek száma: max. 10

Nyílt építési eljárás: félmonolit

A falak és a födém egy ciklusban kerül betonozásra. Készítésük két külön mozgó, szerkezetileg önálló zsalukocsival történik.

Zsaluzási feltételek

 • Bet. ütem hossza: kb. 25 m-ig
 • Tiszta magasság: kb. 4 m-10 m-ig
 • Tiszta szélesség: kb. 4 m-től max. kb. 20 m-ig zsalukocsinként
 • Bet. ütemek száma: min. kb. 10-től max. kb. 60 ütem

Nyílt építési eljárás: félmonolit.

A padló és a falak egy betonozási ütemben készülnek. Abszolút vízzárósága miatt ez az építési módszer elsősorban a felszín alatti vizekben használatos.

Zsaluzási feltételek

 • Bet. ütem hossza: max. 15 m-ig
 • Tiszta magasság: kb. 4 m-8 m-ig
 • Tiszta szélesség: kb. 25 m
 • Bet. ütemek száma: min. kb. 10-től max. kb. 60 ütem

Nyílt építési eljárás: monolit.

A padló, a falak és a födém egy betonozási ütemben készülnek. A minimális csatlakozásnak köszönhetően a teljes alagút keresztmetszete nagyfokú vízzáróságot eredményez.

Zsaluzási feltételek

Variáns indítógyámmal:

 • Bet. ütem hossza: kb. 10 m-től max. 24 m-ig
 • Tiszta magasság: kb. 3 m-10 m-ig
 • Tiszta szélesség: kb. 20 m
 • Bet. ütemek száma: min. 50 ütem

Variáns portál és hátsó kocsival:

 • Bet. ütem hossza: kb. 10 m-től max. 20 m-ig
 • Tiszta magasság: kb. 4 m - 9 m-ig
 • Tiszta szélesség: kb. 18 m
 • Bet. ütemek száma: min. 25 ütem

 


Bányászati módszer.

Az alagút földalatti. A kör alakú vagy ovális keresztmetszetek feltárása robbantással vagy alagútfúró gépekkel történik.

Zsaluzási feltételek

 • Rövid szakaszok: íves zsaluzat kombinálása nehézállványokkal
 • Közepes szakaszok: vízszintesen mozgatható rendszer-zsalukocsik használata
 • Több mint 60 betonozási ütem: automatizált íves zsalukocsik használata

Cut-and-cover módszer.

Építés a forgalom minimális zavarásával. Ezzel az építési módszerrel a földet csak a jövőbeni alagútfödém alsó szegélyéig emelik ki.

Zsaluzási feltételek

 • Bet. ütem hossza: kb. 30 m
 • Tiszta magasság: max. 12 m-ig
 • Tiszta szélesség: korlátozás nélkül
 • Bet. ütemek száma: 1 ütemtől

Eltérések a szabványos keresztmetszettől.

Szükséges változtatások a szabványos keresztmetszeten parkolók és vészmegállók, menekülő- és hozzáférési alagutak, stb. kiépítése miatt.

Zsaluzási feltételek

 • A zsalukocsi a keresztmetszetváltozásokhoz igazítható, minimális kiegészítő munkával
 • A szabványos és eltérő keresztmetszetek közötti zsaluzat csere akadálytalanul kivitelezhető

Átjáró alagút / földfelszín feletti terület

Az átjáró szerkezetek kapcsolják össze a földfelszín feletti közlekedési útvonalakat a földfelszín alatti utakkal.

Zsaluzási feltételek

 • A zsaluzat geometriájának alakja és mérete rugalmasan igazítható a helyrajzhoz és a tájhoz.
 • A portálfalak felületi tulajdonságai rugalmasan kialakíthatók.

Galéria-típusú szerkezetek / félig nyitott szerkezetek.

Félig nyitott alagutak egyoldali vagy felülvilágítással. A galériák független vagy hosszabb átjáró szerkezetek is lehetnek.

Zsaluzási feltételek

 • Műszaki tervezés és kivitelezés az alagútépítés során kipróbált és kivitelezett építési módszerekhez hasonlóan
 • Minden – alagútépítésben használatos – PERI zsaluzat és állványzat alkalmazható

Az alagútszerkezetek karbantartása.

A meglévő alagútszerkezetek karbantartására, részleges felújítására vagy módosítására vonatkozó, építkezéssel kapcsolatos intézkedések.

Zsaluzási feltételek

 • A rendszerelemek a fent említett összes alagútépítéshez használhatók
 • Alapos kárelemzés a műszaki és szervezési szükségletek figyelembevételével
 • A karbantartás és a folyamattervezés megfelel az általánosan alkalmazandó szabályoknak és előírásoknak.

PERI rendszertechnológia az alagútépítésben

Moduláris koncepció és ügyfélelőny

A PERI kezdettől fogva egy speciális moduláris koncepciót követ, amely két, vélhetően ellentétes célkitűzést egy egységként értelmez, és ezeket műszakilag ötvözi a termékek és elemek kifejlesztése során. Egyrészt, a PERI zsaluzati és állványzati rendszereket a lehető legegyszerűbb szerelhetőség és kezelhetőség jellemzi. Másrészt, mint magasan standardizált komponensek, projektspecifikus kombinációjuk révén maximális variálhatóságot tesznek lehetővé. 

A funkcionálisan és logisztikailag optimalizált koncepció a kevés alap építőelemével és az elveszíthetetlen, önzáródó és önkalibráló csatlakozóelemeivel, a zsalu- és állványrendszerek magától értetődő felépítési logikáján át a digitális tervezési és kivitelezési eszközökig, ezek mind-mind biztosítják az építési és logisztikai projektfolyamatok zökkenőmentes kivitelezését.

Az alagútépítés munkafázisai

Az alagútszerkezetek építésének, karbantartásának és javításának projektfázisai

Projekt

 • Új építés
 • Karbantartás / javítás
 • Karbantartás / felújítás

Tervezési fázis

 • 2D- / 3D-tervezés
 • A zsalurendszer meghatározása
 • A zsaluhéj meghatározása
 • Az építési sorrend meghatározása
 • Logisztikai koncepció készítése

Zsaluzási fázis

 • A zsaluzat összeszerelése
 • A zsaluzat beállítása
 • A zsaluzat áthelyezése
 • A zsaluzat szétszerelése

Betonozási fázis

 • Beton biztosítása / elosztása
 • Beton behelyezése
 • Beton tömörítése
 • Beton utókezelése

Rendkívül sokoldalú alkalmazás: a VARIOKIT mérnöki elemkészlet

A VARIOKIT mérnöki elemkészlet valójában nagyon sokoldalú. Ez egyike azon kevés rendszernek a világon, amely az alagút- és hídépítés, valamint a mérnöki létesítmények építése során korlátozás nélkül alkalmazható. Ez az alapvető ügyfélelőny a nagyfokú szabványosításnak, valamint a rendszerelemek kombinálási lehetőségének köszönhető. A rendszer az alábbi három alapelemből áll:

 • SRU univerzális acélheveder
 • RCS kúszósín
 • és az SLS menetes támasz.

Ez azt jelenti, hogy a VARIOKIT mérnöki elemkészlet kb. 80%-ban szabványos elemekből áll, és csak a fennmaradó 20%-a projektspecifikus, speciális elem. Ezen túlmenően, a PERI standard elemek bérlésének lehetősége csökkenti a befektetési tőke arányát. Ugyanakkor, a PERI ügyfelei világszerte hozzáférnek a műszakilag és funkcionálisan tesztelt és karbantartott rendszerelemekhez és termékekhez. A VARIOKIT mérnöki elemkészlet további jelentős gazdasági előnye, hogy az gyakorlatilag egy önállóan mozgatható, hidraulikusan vezérelt "alagút zsaluzó berendezés", amely pontosan és automatikusan végzi el az egymással összefüggő munkafolyamatokat.


Részletesebb információ

Tunnel Formwork Technology | technológiai kézikönyv

A fent említett összes téma részletesebben ismertetésre került és képekkel van illusztrálva a PERI speciális „Formwork Technology Tunnel” szakmai kiadványában. A könyvben található számos rendszer ábra nemcsak a speciális építési módszereket és szituációkat magyarázza el, hanem egyben a már elkészült alagútprojektek referenciájaként is szolgál.

A 160 oldalas technológiai kézikönyv több mint 100 oldalon keresztül részletezve dokumentálja az alagútépítési projekteket. Egyedi elrendezésű rendszerábrák és nagyformátumú képek egészítik ki a speciális építési helyzetek bemutatását, valamint a PERI-vel együttműködésben kidolgozott és végrehajtott megoldásokat. Hogy a kivitelező szakemberek szemszögéből is bemutatásra kerüljenek ezek a projektek, az építkezésen „gyakorlatban dolgozó emberek” is megosztják véleményüket a zsaluzással kapcsolatos elvárásaikról, és elmagyarázzák az adott helyzetben hozott döntéseiket.

Tunnel Formwork Technology
Technológiai kézikönyv

160 oldal értékes szakértői ismeret - kompakt, könnyen érthető és gyakorlatias.

Technológiai kézikönyv (angol/német nyelvű) megrendelése