You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Az öszvér hidak jellemzői

Írta: Szigeti András- tervezőmérnök

 

Alapértelmezésben acél és vasbeton anyag kompozit szerkezetét hívjuk öszvér-szerkezetnek. Ez gerendahidak esetében tipikusan azt jelenti, hogy a pályalemez vasbetonból a felszerkezet többi része pedig acélból épül fel. Nagy előnye többek között, hogy az anyagok - a tulajdonságukat tekintve – ott helyezkednek el, ahol a leghatékonyabbak: a beton a nyomott övben, az acél a húzott zónában. Valamint az acélszerkezet könnyen szerelhető, mert a nehezebb vasbeton csak később kerül rá.

Peri által biztosított zsalu- és állványrendszerek széleskörű megoldást nyújtanak az öszvérhidak kivitelezéséhez. A Peri ALPHAKIT és HD200 rendszerei a nagy teherbíró képességüknek köszönhetően alátámasztásként (járomszerkezetként) szolgálhatnak a híd kivitelezése során. A Peri VARIOKIT rendszere a széleskörű variálhatósága, összeszerelési módja miatt, a pályalemez építésében segíti a kivitelezők munkáját. Jellemzően kétféle - a pályalemez síkja alatti, vagy feletti teherhordó szerkezetű – pályalemez zsaluzatot különböztetünk meg. Általában a pályalemez síkja feletti szerkezet egy egymás utáni, szakaszos zsaluzási módhoz, a pályalemez síkja alatti pedig egy teljes felületű zsaluzáshoz tartozik.

A VARIOKIT rendszeren belül több hídszerkezeti elemre kínálunk speciális megoldást:

Magyarországon jellemzően VARIOKIT rendszerű pályalemez zsaluzatot szoktunk alkalmazni, egyszerű, gyors és a könnyen szerelhetősége miatt. A zsaluzat teherhordó szerkezete a pályalemez alatt helyezkedik el az (híd)főtartókról függesztett feszítőacélokon. Ha lehetőség van rá, GT 24 rácsos fatartók segítségével kiváltható az acélhevederes zsaluzat, ezzel csökkentve az építés közbeni önsúlyt.


Híd alépítmények (hídfők)

Írta: Szántai Tamás-tervezőmérnök

 

Hídfők

A főtartók terheit a híd szélei a szélső támaszok, az úgynevezett hídfők veszik át. A hídfők a szárnyfalakkal együtt oldalirányban a hídfeljáró töltését is megtámasztják.

A hídfők két fő szerkezeti része:

 • felmenőfal
 • alaptest

A csatlakozó szerkezeti elemek:

 • a térdfal, amely elválasztja a tartószerkezetet a háttöltéstől
 • a szárnyfalak, amelyek a háttöltést és a rézsűt támasztják meg

A szárnyfalak az úttengellyel bezárt szögük függvényében lehetnek:

 • párhuzamos
 • merőleges
 • ferde szárnyfalak

Mi alapján választják ki a PERI tervezőmérnökei a megfelelő zsalurendszert?

A PERI termékpalettáján számos különböző zsalurendszer található, amelyek eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek. A különböző zsalurendszerek közül egyikre sem mondhatjuk, hogy „legjobb” vagy „legrosszabb” rendszer, mindig az adott projekt jellemzői határozzák meg, hogy a PERI zsalurendszerei közül melyik az optimális megoldás. Ebben nyújtanak segítséget a PERI tervezőmérnökei, akik különböző szempontok figyelembevétele mellett a projekthez leginkább optimális zsaluzási rendszert és anyagkészletet határozzák meg az ügyfelek számára.

Mik a döntést befolyásoló tényezők hídfők esetén?

A zsalurendszer kiválasztását befolyásoló tényezők bemutatását a PERI magyarországi termékpalettáján elérhető falzsalu rendszerek (DUO univerzális zsalurendszer, DOMINO és TRIO keretvázas falzsaluzat, VARIO GT 24 fatartós falzsaluzat) ismeretében fogjuk bemutatni.

 • A hídfő és a csatlakozó szerkezeti elemeinek (térdfal, szárnyfal) magassága

A különböző zsalurendszerekkel elérhető maximális zsaluzási magasság: DOMINO 5,00 m; DUO 5,40 m; TRIO 8,10 m; VARIO 11,90 m.

Kattintson ide a zsaluzat terhelési kalkulátor megnyitásához.

A megengedett maximális betonnyomás (DIN18218 szerint): DUO - 50kN/m2; DOMINO - 60kN/m2; TRIO - 80kN/m2; VARIO – a megengedett maximális betonnyomást a tervezőmérnök egyedileg határozza meg.

 • Az építési helyszín darukapacitása

A DUO és DOMINO elemtömegükből és elemméretükből adódóan kézzel és daruval is mozgatható zsalurendszerek, míg a TRIO és a VARIO elemtömegükből és elemméretükből adódóan jellemzően csak daruval mozgatható zsalurendszerek.

 • A zsaluzási sebesség

Az ügyfeleink részéről támasztott legfőbb követelmények az idő- és költséghatékonyság. A különböző zsalurendszerek elemméretei, valamint az egységnyi felületre vonatkozó tartozékok és átkötési helyek száma szoros kapcsolatban áll a zsaluzási sebességgel. A VARIO (tetszőleges maximális elemméret) és a TRIO (3,30 m x 2,40 m-es maximális elemméret) zsalurendszerekkel a nagyobb elemméreteknek, valamint az egységnyi felületre vonatkozó kevesebb tartozék és átkötési helynek köszönhetően gyorsabb a zsaluzás. A DOMINO (2,75 m x 1,00 m-es maximális elemméret) és a DUO (1,35 m x 0,90 m-es maximális elemméret) zsalurendszerekkel a kisebb elemméreteknek, valamint az egységnyi felületre vonatkozó több tartozék és átkötési helynek köszönhetően lassabb a zsaluzás.

 • A hídfő és a csatlakozó szerkezeti elemeinek (térdfal, szárnyfal) geometriai méretei

A PERI tervezőmérnökei sok év tapasztalattal rendelkeznek már a zsaluzás terén. A tervezés kezdetekor a hídfő geometriája láttán mindenki fejében megfogalmazódik a gondolat, hogy a különböző zsalurendszerek közül a zsalurendszer raszterméretének függvényében mi lenne az optimális megoldás. A DUO 15 cm-es raszterméretben érhető el és 15, 60, valamint 135 cm-es elemmagasságokkal rendelkezik. A DOMINO 25 cm-es raszterméretben érhető el és 75, 125, 250, valamint 275 cm-es elemmagasságokkal rendelkezik. A TRIO 30 cm-es raszterméretben érhető el és 60, 120, 270, valamint 330 cm-es elemmagasságokkal rendelkezik. A VARIO rendszer elemei minden esetben egyedi tervezésű elemek, de a táblák méretei általában a 250 x 125 cm-es zsaluhéj méreteitől függnek.

 • A projekt időtartama

Az optimális zsalurendszer kiválasztásakor elengedhetetlen megvizsgálni a projekt időtartamát. Hídépítés során egy hídnak két szélső támasza, hídfője van, viszont közbenső támaszok, pillérek száma tetszőleges lehet. Általánosságban elmondható, hogy DUO univerzális zsalurendszer, DOMINO és TRIO keretvázas falzsaluzat idő- és költséghatékony megoldást jelent rövid (<1 év) alkalmazás esetén (pl. 2 db hídfő), a VARIO GT 24 fatartós falzsaluzat pedig hosszú (>1 év) alkalmazás (pl. 100 db pillér) esetén. A DUO univerzális zsalurendszer, DOMINO és TRIO keretvázas falzsaluzat bekerülési költsége alacsonyabb, de hosszútávon bérelni drágább, a VARIO GT 24 fatartós falzsaluzat bekerülési költsége az egyedi tervezés és szerelés miatt magasabb, de hosszútávon bérelni olcsóbb.

 • Az ügyfélpreferenciák

A projektek során az ügyfeleink szoros kapcsolatban állnak az értékesítővel és a zsalukiosztási tervet készítő tervezőmérnökkel. Amennyiben az ügyfél egy adott zsalurendszert favorizál, úgy a tervezőmérnök a zsalurendszer kiválasztásakor szem előtt tartja ezeket az igényeket.

 • A hídfő és a csatlakozó szerkezeti elemeinek (térdfal, szárnyfal) speciális felületi követelményei (látszóbeton)

A VARIO GT 24 fatartós falzsaluzat egyedi tervezésű elemeinek köszönhetően lehetőség van a tábla lenyomati képének és az átkötési helyeknek szabad megválasztására. A DUO univerzális zsalurendszer, DOMINO és TRIO keretvázas falzsaluzat esetén az adott elemek miatt nincs lehetőség a tábla lenyomati képének és az átkötési helyeknek szabad megválasztására, de a meglévő elemkészlettel is képezhető esztétikus látszóbeton felület.