You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Szegedi Új Zsinagóga kupola felújítás

Projekt adatok

Helyszín: Szeged, Magyarország

A szegedi Új zsinagóga 1900-1902 között épült. A csaknem 50 méter magas és 1340 ülőhellyel rendelkező épület Magyarország második, és a világ negyedik legnagyobb zsinagógája. A több mint 110 éves épület felújítása mára elkerülhetetlenné vált. A rekonstrukció során felújítják a kupolát, a tornyokat, a tetőszerkezetet, a külső homlokzatot, és megoldják a csapadékvíz elvezetését is. Az épületen kívül a több mint százéves bibliai kert is megújul az eredetileg kijelölt bibliai növények telepítésével és sétautak építésével, illetve a felújítás részét képezi még a kerítés és a kapuk rekonstrukciója is.

A kupola a felújítás során teljes egészében be lett állványozva, melyhez az építménygeometriához rugalmasan illeszkedő PERI UP Flex állványzatot alkalmazták. A kupola rekonstrukció keretében az évtizedek alatt tönkrement palafedés és díszbádog elemek kerültek cserére, kijavították a faszerkezet hibáit, és kicserélték a közel 1.500 négyzetméternyi tetőcserepet is.

Projekt követelmények

  • A kupola szerkezete két részből áll. Egy alsó, nyolcszög alaprajzú, függőleges tégla falazatokkal kiegészített acélszerkezetű részből, és egy felső, íves, acélvázra szerelt faszerkezetekből álló részből. Az alsó részen lévő függőleges szegmensfalak külső síkjainak távolsága 14,04 m, a beállványozandó magasság meghaladta a 25,0 m-t.
  • A kupola állványzatának indulási szintje az alsó kupolarész falainak talpánál lévő téglafal felső síkja volt. Mivel ez kb. 25,0 m magasságban, nehezen megközelíthető helyen található, ezért már a fogadó acélszerelvények beépítése is komoly odafigyelést igényelt.
  • Egy második letámaszkodási szint kialakítására az építmény statikusával együttműködve az íves kupolarész induló szintjén nyílt lehetőség, ahol PERI SRU közvetítő gerendák beépítésével közvetlenül az acélszerkezeti vázra történt a teherátadás. 

Ügyfél

MTB Industrial Kft.

Ügyfél előnyök

  • A különböző építési állapotok és terhelési esetek megvizsgálása és leellenőrzése térbeli statikai modellek segítségével történt. A 3D CAD-es tervezés nemcsak az építménygeometriához legjobban közelítő állványzat kialakítását tette lehetővé, hanem ezúttal az elengedhetetlen tervrajzok mellett a rendelkezésre álló 3D modell is segítette a pontos szerelési munkálatokat.
  • Az állványzat készítéséhez alkalmazott PERI UP Flex állványrendszer rendkívüli rugalmassága tette lehetővé az íves kupolarész körüli biztonságos munkaszintek kialakítását.
  • A 25cm-es rendszerraszter és az olyan kiegészítő alkatrészek, mint pl. konzolok és konzol alátámasztások biztosították a kupolaszerkezet rendszerelemekkel történő megfelelő megközelíthetőségét, ezzel minimálisra csökkentve a kiegészítő egyedi elemek, pl. pallózások szükségességét.

PERI megoldások

  • A PERI UP Flex állványzat az alsó kupolarész alaprajzához igazodva 8 sugárirányú szegmensből állt, melyek a magasság függvényében csökkenő szélességgel haladtak felfelé. A 4 fő szegmens a kupola csúcsrészén középen összecsatlakozott, mely egy kényelmes, 2,5 m x 2,5 m-es munkaszintet képezett a munkálatokhoz. 
  • Az állványépítések során rendkívül fontos a megfelelő számú és teherbírású kikötések kialakíthatósága. Itt azonban azzal kellett szembesülni, hogy a kikötési pontok csupán a nagyméretű ablaknyílásokkal áttört függőleges falrészeken voltak létesíthetők. A felső, íves kupolarészen mindössze egyetlen síkon készülhettek megtámasztási pontok, azok is csak közel a második letámaszkodási szinthez. Mindez azt jelentette, hogy oly módon kellett az állványzatot – a kör alaprajzú, felfelé folyamatosan csökkenő keresztmetszetű kupolaformát követve - kialakítani, hogy annak felső fele (~12,0 m) az épületszerkezetre sem építés közben, sem végállapotában semmilyen módon nem terhelhetett. Mindeközben az egyes szegmensek 5,25 m-t nyúltak be a középtengely irányába a közbenső összecsatlakozásig. A megoldást ebben az esetben az jelentette, hogy az egyes állványszegmensekből megfelelően elhelyezett állványcsöves összekötések segítségével merevítő gyűrűk kerültek kialakításra. Ezen gyűrűk biztosították, hogy a szerkezet ne csak készre szerelt állapotában, hanem építés közbeni bármely állapotában is állékony és teherbíró maradjon. Mindez természetesen rendkívül fegyelmezett, szintenkénti építést követelt meg.
  • A függőleges rudak húzásbiztosan kialakított kapcsolata lehetővé tette a különböző teherhatásokból fellépő húzóerőknek a letámaszkodási szinten megfelelően lehorgonyzott PERI SRU acélgerendákba történő levezetését.