You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Felhasználási Feltételek a peri.hu weboldal használatáról

Érvényes: 2015. április 23-tól

Bevezetés

 

A Németország, 89264 Weissenhorn, Rudolf-Diesel-Strasse székhelyű PERI GmbH és a 1181 Budapest, Zádor u. 9. cím alatt lévő PERI Kft. (továbbiakban együttesen “PERI”) biztosítja  a vállalkozók és ügyfelek (továbbiakban együttesen “Felhasználók”) számára a www.peri.hu domain név alatt lévő weboldalt (továbbiakban “PERI weboldal”).

 

 1. Alkalmazási terület
  1. Jelen “PERI Felhasználási Feltételek a peri.hu weboldal használatáról” (továbbiakban “Felhasználási Feltételek”) kiegészítik a PERI Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban „PERI ÁSZF”) a szerződés megkötésekor érvényes változatát.
   A PERI ÁSZF itt letölthető:  PERI Általános Szerződési Feltételek (PDF).
   A jelen Felhasználási Feltételek és a PERI ÁSZF közötti ellentmondások esetén a jelen Felhasználási Feltételek élveznek elsőbbséget.
    
  2. A jelen Felhasználási Feltételek eredeti verziója német nyelvről lett lefordítva. A jelen Felhasználási Feltételek megfogalmazását mindig az eredeti német változat alapján kell értelmezni.
    
  3. A jelen Felhasználási Feltételek kizárólag a www.peri.hu domain használatára vonatkoznak. A PERI által biztosított más weboldalakra és domainekre külön használati feltételek vonatkoznak
    
  4. A PERI által biztosított applikációk, webalapú applikációk és szoftverek használatára külön feltételek vonatkoznak: PERI Felhasználási Feltételek applikációkra és webalapú applikációkra és Felhasználási Feltételek a myPERI online portálra (a továbbiakban együttesen: "Egyéb PERI Felhasználási Feltételek"). Ezen Felhasználási Feltételek és az Egyéb PERI Felhasználási Feltételek ellentmondásai esetén a többi PERI Általános Szerződési Feltételek elsőbbséget élveznek a jelen Felhasználási Feltételekkel szemben.
    
  5. Egyéb üzleti kapcsolatokat ezen Felhasználási Feltételek nem befolyásolják.
    
  6. A PERI weboldal használatával a felhasználó beleegyezően nyilatkozik, hogy ezen Felhasználási Feltételek érvényességét elfogadja.
    
 2. Védelmi záradék
  Ha más szerződéses megállapodás határozottan nem elérhető, kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek vonatkoznak a PERI weboldal használatára. Egyéb előírások – különösen a Felhasználó általános szerződési és üzleti feltételei – nem válnak a szerződés részévé, még akkor sem, ha a PERI ennek határozottan nem mond ellent.
   
 3. A PERI szolgáltatásai és a használati jog megadása a PERI weboldalán
  1. A PERI weboldalán a PERI biztosítja az alábbiakat
   - a PERI termékekre és projektekre vonatkozó információkat illusztrációk, fordítások, rajzok, fényképfelvételek, grafika (a továbbiakban együttesen "Képek") és szövegek formájában, valamint
   -  szoftvereket web alapú alkalmazások (a továbbiakban együttesen: "Információ és Szoftver") formájában szoftver mentéséhez vagy letöltéséhez.
    
  2. Az összes kép pillanatnyi állapotot ábrázol. A PERI a Képeken nem köteles ábrázolni a PERI termékek minden egyes részletét és elemét.
    
  3. Az Információ és Szoftver rendelkezésre bocsátásával a PERI nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít az Információ és Szoftver megállapodás szerinti használatára, vagy ha semmiben nem állapodtak meg, akkor a PERI úgy biztosítja és bocsátja rendelkezésre weboldalát, ahogy az a PERI által elérni kívánt célnak megfelel.
    
 4. A PERI weboldal célja
  A PERI weboldal célja, hogy a felhasználó számára információkat szolgáltasson.
   
 5. Használati jogok a PERI weboldalhoz
  1. A PERI weboldal és a PERI weboldal által biztosított Információ és Szoftver használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik, hacsak más PERI általános szerződési feltételek nem élveznek elsőbbséget a jelen Felhasználási Feltételekkel szemben.
  2. A PERI weboldal, az Információ és Szoftver nem adható el, nem adható bérbe vagy licencbe vagy más módon sem biztosítható a felhasználása harmadik fél számára. Hacsak a törvényi előírások másképp nem teszik lehetővé, a felhasználó nem változtathatja meg vagy fordíthatja le az Információ és Szoftvert, illetve nem távolíthat el részeket azokból.
  3. A PERI weboldalon található Információ és Szoftvert szerzői jogi törvények, nemzetközi szerzői jogok, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb törvények és megállapodások védik. A felhasználó betartja a fent említett záradéknak megfelelő törvényeket, különösen nem távolíthatja el az alfanumerikus kódokat, védjegyeket és szerzői jogi megjegyzéseket az Információ és a Szoftverből vagy azok másolataitól. 
  4. Az Információ, a márkanevek és más tartalmak a PERI előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolhatók, reprodukálhatók, bérelhetők, felhasználhatók, kiegészíthetők vagy más módon nem felhasználhatók.
  5. A PERI weboldalának használata időben jelenleg nincs korlátozva.
    
 6. A felhasználó kötelezettségei
  1. A PERI weboldal használatakor a felhasználó
   1. nem szegheti meg a jóhiszemű erkölcsi viselkedés szabályait;
   2. nem szegheti meg az ipari védelmet és szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat;
   3. nem közvetíthet tartalmat vírusokkal, ún. Trójai vagy egyéb programozással, mely károkat okozhat az Információ és Szoftverben.
     
  2. A felhasználó köteles gondoskodni saját eszközein a biztonsági óvintézkedésekről és a vírusirtó szoftverről.
    
 7. Garanciák
  1. A PERI nem nyújt garanciát vagy biztosítékot. Különösen, a PERI nem garantálja a felhasználók számára a PERI weboldalon lévő információk helyességét.
    
  2. A PERI nem nyújt garanciát arra, hogy a PERI weboldal bármikor elérhető vagy műszaki hibáktól mentes legyen.
    
 8. Hiperhivatkozások (Hyperlinkek)
  A PERI weboldala hiperhivatkozásokat tartalmazhat harmadik felek weboldalaira. A PERI nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainak tartalmáért, és nem fogadja el ezeket a weboldalakat és tartalmait, mert a PERI nem ellenőrzi a kapcsolódó információkat, és nem vállal felelősséget a benne foglalt tartalmakért és információkért. A hiperhivatkozásokat a felhasználók saját kockázatukra használhatják.
   
 9. Felelősség a jogi és anyagi hibákért
  Amennyiben a PERI weboldalán lévő Információ és Szoftver ingyenesen áll a felhasználók rendelkezésére, a PERI kizárja a felelősséget az Információ és Szoftver anyagi és jogi hibáiért, különösen azok helyességéért, a hibáktól való mentességért, harmadik fél szerzői jogainak védelmének mentességéért, annak teljességéért és/vagy használhatóságáért – kivéve szándékosság vagy rosszindulat esetén.
   
 10. Egyéb felelősség, vírusok
  1. A PERI felelőssége az anyagi és jogi hibákért a 9. pontban foglalt rendelkezéseken alapul. Továbbá, a PERI részéről minden felelősség kizárva, amennyiben a német termékjogi felelősségről szóló törvény (Produkthaftungsgesetz) értelmében nem áll fenn szándékosság, súlyos gondatlanság, életet, testi épséget vagy egészséget károsító sérelem miatti minőségi garanciavállalás, hiba csalárd elrejtése vagy az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése. Az alapvető szerződéses kötelezettségek megszegése miatti kár megtérítése azonban az előrelátható kár várható típusára korlátozódik, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság áll fenn.
    
  2. Habár a PERI mindenkor arra törekszik, hogy a PERI weboldal mentes legyen a vírusoktól, a PERI nem garantálja a vírusoktól való mentességet. Mielőtt letöltené az Információ és Szoftvert, a felhasználó kötelessége gondoskodni a megfelelő védőeszközökről és víruskeresőkről saját védelme és a PERI weboldal vírusokkal való megfertőzésének megelőzése érdekében.
    
  3. A bizonyítási kötelezettség felhasználó hátrányára történő megváltoztatása nem kapcsolódik a fenti 10.1. és 10.2. pontokban részletezettekhez.
    
  4. Ha a PERI felelőssége kizárt vagy korlátozott, akkor ugyanez érvényes a PERI jogi képviselőinek, alkalmazottainak vagy ügynökeinek felelősségére is.
    
 11. További fejlesztés / megszüntetés
  1. A PERI nem köteles továbbfejleszteni a PERI weboldalt és a felhasználónak ott biztosított Információ és Szoftvert.
    
  2. A PERI fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és indokolás nélkül megszüntesse a PERI honlapjának szolgáltatását.
    
 12. Adatvédelem
  Az adatvédelemre vonatkozó szabályokat az adatvédelmi nyilatkozatban találja meg, amely az alábbi cím alatt található:
  PERI adatvédelem.
   
 13. A Felhasználási Feltételek módosítása
  A PERI fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor módosítsa. Nincs kifejezett hivatkozás a Felhasználási Feltételek módosítására.
   
 14. Jogválasztás
  Kizárólag a Magyar Köztársaság jogszabályai az érvényesek, az ENSZ áruk nemzetközi értékesítéséről szóló szerződésének (CISG) kizárásával.
   
 15. A joghatóság helye
  1. A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitában a PERI Kft. székhelye szerinti (1181 Budapest, Zádor u. 9., MAGYARORSZÁG) joghatóság az illetékes. 
    
  2. A PERI fenntartja magának a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen a felhasználó törvényes joghatóságánál.
    
 16. A teljesítés helye
  A teljesítés helye a PERI Kft. székhelye: 1181 Budapest, Zádor u. 9.,  MAGYARORSZÁG.
   
 17. Kapcsolatfelvétel a PERI-vel
  A PERI weboldal használatával kapcsolatos kérdéseit kérjük az alábbi e-mail címre címezze: info@peri.hu.