You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

A Peri GmbH és a PERI Kft. adatvédelmi nyilatkozata

1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályainak, illetve az egyéb adatvédelmi szabályok alkalmazásában az adatkezelő:

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn Németország
Tel.: +49 (0)7309.950-0
Fax: +49 (0)7309.951-0

info@peri.de
www.peri.de

és a

PERI Kft.
Zsaluzatok, Állványzatok, Mérnöki szolgáltatás
H-1181 Budapest
Zádor u. 9.
Tel.: +36 (1) 296 0960
Fax: +36 (1) 296 0950

info@peri.hu
www.peri.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adatai:

A PERI adatvédelmi tisztviselőjével az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot:

Dr. Sebastian Kraska
arienplatz 3
80331 München
Tel. +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3. Az adatkezelésre vonatkozó általános információk

3.1. A személyes adatok kezelésének hatálya

Főszabályként kizárólag olyan mértékben kezeljük a felhasználóink személyes adatait, amennyiben az honlapunk működéséhez, a tartalmak rendelkezésre bocsátásához és szolgáltatásaink nyújtásához szükséges. A felhasználóink adatait rendszeresen, és kizárólag a felhasználók hozzájárulása alapján kezeljük. E szabályok alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor tényleges okok miatt nem lehetséges az előzetes hozzáárulás beszerzése és az adatkezelés jogszabályi felhatalmazáson alapul.

3.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az érintettek adatainak adatkezelés céljából történő beszerzéséhez az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6(1) cikke szolgál jogalapul.

A GDPR 6(1) cikkének b) pontja olyan esetekben szolgál jogalapul, mikor a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Továbbá a szerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtétele is a fenti jogszabályhelyen alapul. 

Amennyiben a személyes adatok kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, akkor a GDPR 6(1) cikkének c) pontja szolgál jogalapul. Ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6(1) cikkének d) pontja.

Amennyiben az adatkezelés cégünk vagy annak a német részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 15. szakasza szerinti kapcsolt vállalkozása vagy harmadik személy jogos érdekének védelme érdekében szükséges, és amennyiben nincs az ilyen érdekkel szemben elsőbbséget élvező érintetti érdek vagy alapvető jog, illetve szabadság, akkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6(1) cikkének f) pontja.

3.3. Az adatok törlése és tárolásuk időtartama

Az érintettek személyes adatait töröljük vagy blokkoljuk attól az időponttól kezdve, mikor a tárolás célja megszűnik. Adatok tárolhatók továbbá az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy nemzeti jogszabályon vagy egyéb szabályon alapuló felhatalmazás alapján is. Az adatok a fent említett alapelvek alapján megállapított adattárolási idő lejártával is blokkolásra vagy törlésre kerülnek, kivéve, ha az adatok további tárolása szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges.

4. A honlap rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

4.1. Az adatkezelés bemutatása és hatálya

Minden alkalommal, amikor a honlapunkat felkeresi egy látogató, a rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a látogató számítógépes rendszeréről. 
Az adatgyűjtés az alábbi adatokat érinti:

1) A használt böngésző típusára és verziójára vonatkozó információk
2) A felhasználó operációs rendszere
3) A felhasználó internetszolgáltatója
4) A felhasználó IP-címe
5) A honlap felkeresésének dátuma és időpontja
6) A honlapok, amelyeken keresztül a felhasználó rendszere eljutott a mi honlapunkhoz
7) A honlapok, amelyeket a felhasználó a honlapunkon keresztül keres fel
8) Az Ön internetszolgáltatójának domain neve

Rendszerünk naplófájlokban is tárol adatokat. Ezen adatok tárolása a felhasználó többi személyes adatától elkülönítve történik. 

Az adatok és naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6(1) cikkének f) pontja.

4.2. Az adatkezelés célja

Az IP címek rendszer által történő ideiglenes tárolása szükséges ahhoz, hogy a honlap eljuthasson a felhasználó számítógépéhez. Ennek érdekében a felhasználó IP címét a munkafázis végéig meg kell őrizni.

Az adatok naplófájlokban kerülnek tárolásra a honlap működőképességének biztosítása érdekében. Ezen túl honlapunk optimalizálása és az informatikai rendszerünk biztonsága érdekében is történik adatfelhasználás. A fenti körben az adatokat nem használjuk fel marketing célokra. Ebben a tekintetben az adatkezelés alapja a GDPR 6(1) cikkének f) pontja szerinti jogos érdek.

4.3. Tárolási idő

Az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk annak a célnak az elérése érdekében, amiért gyűjtöttük. Amennyiben az adatgyűjtés a honlap hozzáférhetővé tétele érdekében történt, erre az adott munkafázis végén kerül sor.

Azok az adatok, amelyek tárolása naplófájlban történik, legkésőbb hét nap elteltével kerülnek törlése. Ugyanakkor a tárolás ezen túlmenőn is lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók az IP címét töröljük vagy anonimizáljuk, hogy az adatok a továbbiakban ne legyenek a honlapot felkereső felhasználóhoz köthetők.

4.4. A tiltakozás és a törlés lehetősége

A honlap elérhetővé tétele érdekében történő adatgyűjtés és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlen a honlap működése érdekében. Ennek megfelelően ebben a körben nincs lehetőség tiltakozásra a felhasználó részéről.

5. Sütik (cookie-k) használata

(a) Az adatkezelés bemutatása és hatálya

Honlapunkon sütiket (cookie-k) használunk. A sütik szövegfájlok, amelyeket az internetes böngésző tárol vagy amelyek az internetes böngésző által a felhasználó számítógépes rendszerén kerülnek tárolásra. Mikor egy felhasználó felkeresi a honlapunkat, a számítógépes rendszere eltárolhat egy sütit. Ez a süti egy jellegzetes karakterláncot tartalmaz, amelynek segítségével a böngésző a honlap következő felkeresésekor azonosítható lesz.

Honlapunk felhasználóbaráttá tétele érdekében sütiket használunk. Honlapunk néhány eleme megköveteli, hogy az azt felkereső böngésző lapváltás után is azonosítható legyen.

A sütik a következő adatokat tárolják és továbbítják:

1) Nyelvi beállítások
2) Beírt keresőkifejezések
3) Oldalmegtekintések gyakorisága
4) A honlap funkcióinak használata
5) A honlap visszajelzési párbeszédpaneljének állapota
6) A projekt szűrőben kiválasztott ország
7) A honlap keresőjével történt utolsó keresési lekérdezés
8) A sütik (cookie-k) működési köre
9) Az országra vonatkozó adatok

Honlapunk felkeresésekor a felhasználó tájékoztatást kap a sütik analitikai célú használatáról, valamint beszerzésre kerül a hozzájárulása az ebben a körben használt személyes adatok kezeléséhez. Ennek során felhívjuk a figyelmet a jelen adatvédelmi nyilatkozatra is.

(b) Az adatkezelés jogalapja

A technikailag szükséges sütik használata során történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6(1) cikkének f) pontja.

A személyes adatokat használó sütik analitikai célú felhasználásának jogalapja – amennyiben a felhasználó vonatkozó hozzájárulása beszerzésre került – a GDPR 6(1) cikkének a) pontja.

(c) Az adatkezelés célja

A technikailag szükséges sütik célja, hogy honlapunk használatát egyszerűbbé tegye a felhasználók számára. Honlapunk némely funkciója nem elérhető a sütik használata nélkül. E funkciók elérhetőségéhez szükséges, hogy a böngésző lapváltás után is felismerhető legyen.

A sütik a következő alkalmazásokhoz szükségesek:

1) Nyelvi beállítások elfogadása
2) Keresőkifejezések megőrzése
3) A felkeresett honlapok megőrzése

A technikailag szükséges sütik által gyűjtött felhasználói adatokat felhasználói profilalkotásra nem használjuk fel.

A fenti célok esetében az adatkezelés magában foglalja a GDPR 6(1) cikkének f) pontja szerinti jogos érdekünket is.

(d) Tárolási idő, a tiltakozás és a törlés lehetősége

A sütiket a felhasználó számítógépe tárolja és továbbítja a honlapunknak. Ennek megfelelően Ön, mint felhasználó, teljes ellenőrzést gyakorolhat az Ön által használt sütik felett. Internetes böngészője beállításainak megváltoztatása révén letilthatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A számítógépe által tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is elvégezhető. Amennyiben a sütiket honlapunk vonatkozásában letiltja, nem lesz lehetséges honlapunk valamennyi funkciójának teljes mértékben történő elérése.

6. Google Analytics

Jelen honlap a Google Analytics használója, amely egy, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) által nyújtott analitikai szolgáltatás. A felhasználásnak része a "Universal Analytics" működési mód. Ennek révén lehetségessé válik adatok, munkafázisok, és interakciók különböző eszközökön keresztül egy álnévként funkcionáló felhasználói azonosítóhoz történő kötése, így az "Universal Analytics" képes a felhasználói aktivitást különböző eszközökön keresztül vizsgálni.

A Google Analytics „sütiket” használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, így segítve a honlapot az Ön honlappal kapcsolatos felhasználói magatartásának vizsgálata során. Az információ, amelyet a süti a fenti magatartás kapcsán generál, rendszerint az USA-ban található Google szerverre kerül továbbításra, majd ott tárolásra. Ugyanakkor, ha az IP anonimizálás a honlapon aktiválva van, a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP címét az Európai Unió tagállamaiban vagy a Megállapodásban részes egyéb államokban. Csak kivételes esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ba, hogy azután ott rövidítsék le. Az Ön böngészője által a Google Analytics működése kapcsán továbbított IP cím nem kerül összekapcsolásra a Google egyéb adataival. A jelen honlap üzemeltetőjének megbízásából eljárva a Google arra használja fel ezt az információt, hogy értékelje a honlap Ön által történő használatát, jelentést készítsen a honlap látogatottságáról, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújtson a honlap és az Internet használatát illetően a honlap üzemeltetője részére. Ezek a célok a mi Google Analytics használatához fűződő jogos érdekünket is magukban foglalják. A Google Analytics használatára vonatkozó adatkezelés jogalapja a GDPR 6(1) cikkének a) pontja. A részünkre továbbított, sütikkel, felhasználói azonosítóval vagy hirdetési azonosítóval kapcsolatos adatokat 14 hónap elteltével töröljük. Azok az adatok, amelyek vonatkozásában az adattárolási idő eltelt, havonta egy alkalommal automatikusan törlésre kerülnek. A felhasználás feltételeire és az adatvédelemre vonatkozó további részletes tájékoztatásért kérjük, keresse fel a https://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy a https://policies.google.com/?hl=en honlapot.

A böngészője beállítása révén megakadályozhatja, hogy az sütiket tároljon, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az estben nem fogja tudni honlapunk minden funkcióját teljesen mértékben kihasználni. Letilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse a sütik által generált és az Ön honlap használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP címét is), valamint azt is hogy a Google ezeket az adatokat kezelje, a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en böngésző bővítmény letöltése és telepítése útján. A sütik letiltása megakadályozza a további adatgyűjtést a jövőbeli honlap látogatásokra nézve. Ahhoz, hogy elejét vegye a Universal Analytics további, különböző eszközökről történő adatgyűjtésének, valamennyi használt rendszer esetében el kell végeznie a letiltási műveletet. Ide kattintva elérheti a sütik letiltását: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlap engedélyezi az IP cím anonimizálását, amely azzal jár, hogy a Google az IP címet "anonymizeIp"-pel helyettesíti, így biztosítva az IP címek név nélkül történő gyűjtését (ún. IP cím maszkolás).

7. Hírlevél

7.1. Az adatkezelés bemutatása és hatálya

Önnek lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevelünkre a honlapunkon. A hírlevélküldés érdekében történő regisztráció során a beviteli maszkból a következő adatok jutnak el hozzánk:

Vezeték- és keresztnév*
Cégnév
E-mail cím*
Érdeklődés


Ezen felül a regisztráció során a következő adatok begyűjtése történik:

1) A regisztráció dátuma és időpontja
2) A regisztrációval kapcsolatos információk

A regisztráció folyamata során beszerezzük az Ön adatkezeléshez történő hozzájárulását és felhívjuk a figyelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.
A hírlevélküldés érdekében történő adatkezelés során nem küldünk adatokat harmadik személyek részére. Az adatokat kizárólag hírlevélküldés céljára használjuk.

7.2. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben a felhasználó hozzájárulását adja, a hírlevélre történő feliratkozást kövező adatkezelés jogalapja a GDPR 6(1) cikkének a) pontja.

7.3. Az adatkezelés célja

A felhasználó e-mail címét hírlevél küldése érdekében használjuk.

A regisztráció folyamata során történő további személyes adatgyűjtés célja a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mail címmel történő visszaélés megelőzése.

7.4. Tárolási idő

Az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk annak a célnak az elérése érdekében, amiért gyűjtöttük. Ennek megfelelően a felhasználó e-mail címét addig tároljuk, amíg a honlapra történő feliratkozás aktív.

7.5. A tiltakozás és a törlés lehetősége

A hírlevélre történő feliratkozást az adott felhasználó bármikor visszavonhatja. Az erre mutató link minden hírlevélben megtalálható.

Ez annak a lehetőségét is magában hordozza, hogy a regisztráció folyamata során gyűjtött személyes adatok kezeléséhez történt hozzájárulást a felhasználó visszavonja

8. Kapcsolatfelvételi űrlap és kapcsolattartás e-mail útján

8.1. Az adatkezelés bemutatása és hatálya

Honlapunkon talál egy kapcsolattartási formanyomtatványt, amelynek segítségével elektronikus úton kapcsolatba léphet velünk. Önnek lehetősége van a myPERI-n történő regisztrációra is, amelynek segítségével hozzáférhet a kizárólag regisztrált felhasználók részére fenntartott tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz. Ha egy felhasználó él ezzel a lehetőséggel, a beviteli maszkba felvitt adatok továbbítása kerülnek részünkre, amelyeket ezután tárolunk. Ezek az adatok a következők:

* Kötelező mező
Érdeklődési terület
Megszólítás*
Keresztnév*
Vezetéknév*
E-mail cím*
Cégnév
Utca
Irányítószám*
Város
Állam
Ország*
Telefon
Fax
Üzenet*
Ezen túlmenően az üzenet elküldésekor a következő adatok kerülnek tárolásra:

1) A regisztráció dátuma és időpontja
2) Űrlapadatok

Ezen felül beszerzésre kerül az Ön hozzájárulása az üzenetküldés folyamatának körébe tartozó adatok kezeléséhez, és felhívjuk a figyelmét a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.
A fentieken kívül dönthet úgy is, hogy a megadott e-mail címünkön lép velünk kapcsolatba. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben elküldött adatai kerülnek tárolásra.
A fentiek során nem küldünk adatokat harmadik személyek részére. Az adatokat kizárólag párbeszéd folytatására és a myPERI céljaira használjuk fel.

8.2. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben az érintett hozzájárulását adta, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6(1) cikkének a) pontja.
Az e-mail küldés során továbbított adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6(1) cikkének f) pontja. Amennyibe az e-mailben történő kapcsolatfelvétel szerződéskötés érdekében történik, az adatkezelés jogalapja a fentieken felül a GDPR 6(1) cikkének b) pontja is.

8.3. Az adatkezelés célja

A beviteli maszkba felvitt adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljaira használjuk fel, valamint arra, hogy az Ön rendelkezésére bocsássuk a regisztrált felhasználóink részére fenntartott tartalmakat és szolgáltatásokat. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén a fentiek az adatkezeléssel kapcsolatos jogos érdekünket is magukban foglalják.
A regisztráció folyamata során történő további személyes adatgyűjtés célja a kapcsolatfelvételi formanyomtatvánnyal történő visszaélés megelőzése, valamint az informatikai rendszerek biztonságának biztosítása

8.4. Tárolási idő

Az adatokat töröljük, ha már nincs szükség rájuk annak a célnak az elérése érdekében, amiért gyűjtöttük. A kapcsolattartási formanyomtatvány beviteli maszkjáról származó és az emailben elküldött adatok esetében ez az az időpont, amikor a felhasználóval folytatott adott párbeszéd véget ér. Ez akkor következik be, amikor a körülményekből kitűnik, hogy a szóban forgó kérdés kapcsán minden tény teljes mértékben tisztázásra került. A küldési folyamat során beszerzett további információ hét napon belül törlésre kerül.

8.5. A tiltakozás és a törlés lehetősége

A felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez történt hozzájárulását visszavonni. Amennyiben a felhasználó e-mail útján veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor bármikor jogosult a személyes adatainak tárolása ellen tiltakozni. Tiltakozása esetén a párbeszéd nem folytatható.
A fenti célok elérése érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi e-mailcímen: data.protection@peri.com vagy postacímen: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München. Ebben az esetben valamennyi, a kapcsolattartás során tárolásra került adatot töröljük.

9. Adattovábbítás harmadik fél részére

Számos szolgáltatóval működünk együtt a PERI honlapjának működtetése érdekében. Adatfeldolgózóként valamennyien kötelesek az adatokat szigorúan az utasításainknak megfelelően feldolgozni, a GDPR 26. cikkével összhangban. Harmadik fél részére történő bármely további adattovábbítás az Ön hozzájárulása alapján történhet (GDPR 6(1) cikk a) pont), továbbá akkor, ha jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6(1) cikk c) pont), illetve, ha cégünk vagy a német részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 15. szakasza szerinti kapcsolt vállalkozásunk jogos érdekének megóvása érdekében szükséges (GDPR 6(1) cikk f) pont). A csoportunkhoz tartozó cégek listája az alábbi linken található: [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Jogos érdekünkben áll az ügyfelek meglévő és leendő adatainak egyformán történő kezelése a csoport valamennyi tagja esetében. Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy kapcsolt vállalkozásaink az EU-n kívüli országokban is lehetnek, azaz olyan országban, amely nem képes a védelem EU adatvédelmi szabályokkal összhangban lévő, megfelelő szintjét biztosítani. Vállaljuk, hogy megteszünk minden észszerű lépést annak érdekében, hogy felhasználóink személyes adatainak megfelelő biztonságát biztosítsuk abban az esetben, ha azokat olyan országba továbbítjuk, amely eltér a felhasználó tartózkodási helyétől, valamint, hogy az ilyen lépések a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel is összhangban állnak.

10. Bővítőmodulok használata a közösségi média területén

10.1. Facebook

A PERI honlapja közösségi bővítőmodulokat („bővítőmodul”) használ a Facebok.com közösségi halóján, amelyet az USA-beli Palo Altóban székhellyel rendelkező Facebook Inc., üzemeltet ("Facebook"). A bővítőmodulok Facebook logóval vannak ellátva.
Ha honlapunknak olyan oldalát keresi fel, amelyen ilyen bővítmény található, látni fogja, hogy ezek az alapbeállítás szerint inaktívak. A bővítőmodulok nem aktiválódnak, amíg rá nem kattint a Facebook által biztosított gombra. Amennyiben ilyen módon aktiválja a bővítőmodult, Ön kapcsolatot létesít a Facebookkal, valamint kijelenti, hogy hozzájárul az annak történő adattovábbításhoz. Amennyiben a honlap felkeresésekor be van jelentkezve a Facebookra, az megjelenítheti a látogatást a Facebook fiókjában. Ha rákattint a fent említett gombra, az Ön böngészőjéről az adatok közvetlenül kerülnek továbbításra a Facebook felé, majd ott tárolásra kerülnek.
Az adatgyűjtés céljára és körére, a Facebook által történő további adatkezelésre és adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további, az adatvédelmet segítő tájékoztatásért tanulmányozza a Facebook adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről a honlapon keresztül, akkor jelentkezzen ki a Facebookról, mielőtt ellátogat a honlapunkra.

10.2. LinkedIN

A PERI honlapja közösségi bővítőmodulokat („bővítőmodul”) használ a LinkedIN közösségi halóján, amelyet az, amelyet az USA-beli LinkedIN Inc. (1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA) üzemeltet. A bővítőmodulok LinkedIN logóval vannak ellátva.
Ha honlapunknak olyan oldalát keresi fel, amelyen ilyen bővítmény található, látni fogja, hogy ezek az alapbeállítás szerint inaktívak. A bővítőmodulok nem aktiválódnak, amíg rá nem kattint a LinkedIN által biztosított gombra. Amennyiben ilyen módon aktiválja a bővítőmodult, Ön kapcsolatot létesít a LinkedIN-nel, valamint kijelenti, hogy hozzájárul a LinkedIN-nek történő adattovábbításhoz.  Amennyiben a honlap felkeresésekor be van jelentkezve a LinkedIN-re, a LinkedIN megjelenítheti a látogatást a fiókjában. Ha rákattint a fent említett gombra, az Ön böngészőjéről az adatok közvetlenül kerülnek továbbításra a LinkedIN felé, majd ott tárolásra kerülnek.
Az adatgyűjtés céljára és körére, a LinkedIN által történő további adatkezelésre és adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további, az adatvédelmet segítő tájékoztatásért tanulmányozza a LinkedIN adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken: [https://privacy.linkedin.com/]
Amennyiben nem szeretné, hogy a LinkedIN adatokat gyűjtsön Önről a honlapon keresztül, akkor jelentkezzen ki a LinkedIN-ről, mielőtt ellátogat a honlapunkra

10.3. Instagram

A PERI honlapja közösségi bővítőmodulokat („bővítőmodul”) használ az Instagram közösségi halóján, amely a Facebook csoporthoz tartozik (Facebook Inc, Palo Alto, USA). A bővítőmodulok Instagram logóval vannak ellátva.
Ha honlapunknak olyan oldalát keresi fel, amelyen ilyen bővítmény található, látni fogja, hogy ezek az alapbeállítás szerint inaktívak. A bővítőmodulok nem aktiválódnak, amíg rá nem kattint az Instagram által biztosított gombra. Amennyiben ilyen módon aktiválja a bővítőmodult, Ön kapcsolatot létesít az Instagrammal, valamint kijelenti, hogy hozzájárul az Instagramnak történő adattovábbításhoz.  Amennyiben a honlap felkeresésekor be van jelentkezve az Instagramra, az megjelenítheti a látogatást a fiókjában. Ha rákattint a fent említett gombra, az Ön böngészőjéről az adatok közvetlenül kerülnek továbbításra az Instagram felé, majd ott tárolásra kerülnek.
Az adatgyűjtés céljára és körére, a Google által történő további adatkezelésre és adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további, az adatvédelmet segítő tájékoztatásért tanulmányozza a Google adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken: [https://help.instagram.com/155833707900388].

10.4. Twitter

A PERI honlapja közösségi bővítőmodulokat („bővítőmodul”) használ a Twitter közösségi halóján, amelyet az USA-beli Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ("Twitter") üzemeltet. A bővítőmodulok Twitter logóval vagy ”Tweet” kiterjesztéssel vannak ellátva.
Ha honlapunknak olyan oldalát keresi fel, amelyen ilyen bővítmény található, látni fogja, hogy ezek az alapbeállítás szerint inaktívak. A bővítőmodulok nem aktiválódnak, amíg rá nem kattint a Twitter által biztosított gombra. Amennyiben ilyen módon aktiválja a bővítőmodult, Ön kapcsolatot létesít a Twitterrel, valamint kijelenti, hogy hozzájárul a Twitternek történő adattovábbításhoz. Amennyiben a honlap felkeresésekor be van jelentkezve a Twitterre, az megjelenítheti a látogatást a fiókjában. Ha rákattint a fent említett gombra, az Ön böngészőjéről az adatok közvetlenül kerülnek továbbításra a Twitter felé, majd ott tárolásra kerülnek.
Az adatgyűjtés céljára és körére, a Twitter által történő további adatkezelésre és adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további, az adatvédelmet segítő tájékoztatásért tanulmányozza a Twitter adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken: [https://twitter.com/en/privacy]

10.5. XING

A PERI honlapja közösségi bővítőmodulokat („bővítőmodul”) használ a Twitter közösségi halóján, amelyet a németországbeli XING (AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) üzemeltet. A bővítőmodulok Xing logóval vannak ellátva.
Ha honlapunknak olyan oldalát keresi fel, amelyen ilyen bővítmény található, látni fogja, hogy ezek az alapbeállítás szerint inaktívak. A bővítőmodulok nem aktiválódnak, amíg rá nem kattint a Xing által biztosított gombra. Amennyiben ilyen módon aktiválja a bővítőmodult, Ön kapcsolatot létesít a Xinggel, valamint kijelenti, hogy hozzájárul a Xingek történő adattovábbításhoz.  Amennyiben a honlap felkeresésekor be van jelentkezve a Xingre, az megjelenítheti a látogatást a fiókjában. Ha rákattint a fent említett gombra, az Ön böngészőjéről az adatok közvetlenül kerülnek továbbításra a Xing felé, majd ott tárolásra kerülnek.
Az adatgyűjtés céljára és körére, a Xing által történő további adatkezelésre és adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további, az adatvédelmet segítő tájékoztatásért tanulmányozza a Xing adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken: [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

10.6. YouTube

A PERI honlapja a YouTube videómegosztóját használja, amelyet az USA-beli YouTube (LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066) üzemeltet. A YouTube olyan videómegosztó oldal, amely lehetővé teszi hang és képfájlok visszajátszását. 
Ha felkeresi honlapunk valamely oldalát, akkor a beépített YouTube lejátszó gomb garantálja a YouTube-hoz történő csatlakozást, amely biztosítja a hang és képfájlok visszajátszásának technikai feltételeit. Mikor Ön a YouTube-hoz csatlakozik, a csatlakozással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube felé a hang és képfájlok visszajátszása érdekében. 
Az adatgyűjtés céljára és körére, a YouTube által történő további adatkezelésre és adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és beállítási lehetőségeire vonatkozó további, az adatvédelmet segítő tájékoztatásért tanulmányozza a YouTube adatvédelmi szabályzatát az alábbi linken:[https://policies.google.com/privacy?hl=hu].

11. Érintetti jogok

11.1. A tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adattovábbításhoz való jog

Amennyiben a jogszabályban előírt feltételek teljesülnek, Ön jogosult követelni tőlünk az Önt érintő személyes adatokhoz történő hozzáférést (GDPR 15. cikk), azok helyesbítését, törlését, az Önt érintő adatkezelés korlátozását (GDPR 16. és 18. cikk), valamint az Önt érintő személyes adat továbbítását (GDPR 20. cikk).

11.2. A visszavonáshoz való jog

Továbbá, amennyiben a GDPR 21. cikkében előírt jogszabályi feltételek teljesülnek, Ön jogosult a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés ellen tiltakozni adatkezelőnél a GDPR 6(1) cikkével összhangban.
Ön jogosult a hozzájáruló nyilatkozatát az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása visszavonást megelőző, hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

11.3. Profilalkotást is magában foglaló automatizált döntéshozatal egyedi esetekben

Ön jogosult arra, hogy ne kerüljön kizárólag automatizált módon hozott olyan döntés hatálya alá – a profilalkotást is ideértve –, amely joghatással bír Önre nézve vagy hasonló módon, Önnek jelentős hátrányt okoz. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben a döntés

1) az Ön és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéshez szükséges,
2) elfogadható az adatkezelőre vonatkozó Uniós vagy tagállami jogszabályok alapján, amennyiben a szóban forgó jogszabályok megfelelő garanciát biztosító intézkedéseket is előírnak az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme tekintetében, vagy
3) az Ön kifejezett hozzájárulását követően került meghozatalra.

Ugyanakkor a fenti döntés alapulhat a személyes adatoknak a GDPR 9(1) cikke szerinti különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9(2) cikkének a) vagy g) pontja alkalmazandó vagy megfelelő intézkedések történtek előírnak az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme tekintetében.

A fenti (1) és (3) pont alatt hivatkozott esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket hozni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme tekintetében, azaz legalább az biztosítani az Ön jogát arra nézve, hogy lehetősége legyen beavatkozni az adatkezelési folyamatba, kifejthesse álláspontját és megtámadhassa a döntést.

Amennyiben gyakorolni kívánja érintetti jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel, Dr. Sebastian Kraskával a következő e-mail címen: data.protection@peri.de, vagy a következő postacímen: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München.

11.4. A felügyeleti hatóságnál történő fellebbezéshez való jog

A GDPR 77(1) szakasza alapján Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, amennyiben meglátása szerint az Ön személyes adatainak kezelése nem jogszerű, különösen, ha a GDPR rendelkezéseinek megsértésével jár. A cégünk tekintetében hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság címe a következő:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
[Bajor Tartományi Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal] (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail-cím: poststelle@lda.bayern.de

Magyarországon az alábbi hatóságnál élhet panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: + 36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu