You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

A Peri GmbH és a PERI Kft. adatvédelmi nyilatkozata

1. Az adatkezelő neve és címe

Az adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet, a tagállamok más nemzeti adatvédelmi törvényei, illetve az egyéb adatvédelmi rendeletek értelmében a következő:

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn Németország
Tel.: +49 (0)7309.950-0
Fax: +49 (0)7309.951-0

info@peri.de
www.peri.de

és a

PERI Kft.
Zsaluzatok, Állványzatok, Mérnöki szolgáltatás
H-1181 Budapest
Zádor u. 9.
Tel.: +36 (1) 296 0960
Fax: +36 (1) 296 0950

info@peri.hu
www.peri.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A következő címen veheti fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Dr. Sebastian Kraska Marienplatz 3
80331 München
Tel. +49 89 1891 7360
data.protection@peri.com

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

3.1. A személyes adatok kezelésének hatóköre

Főszabály szerint kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeljük a felhasználóink személyes adatait, hogy biztosítani tudjuk a weboldalunk működését, illetve tartalmainkat és szolgáltatásainkat. A felhasználóink személyes adatait szabályosan, és kizárólag a felhasználó hozzájárulásával kezeljük. Kivételt képeznek azok az esetek, melyekben tényleges okokból nem szerezhető be előzetes hozzájárulás, és a jogszabályok által megengedett az adatok kezelése.

3.2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Amennyiben beszerezzük az érintett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, az EU-s Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikkelyének 1. bekezdése szolgál jogalapként.
A GDPR 6. cikkelyének 1. bekezdése szolgál az olyan szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapjaként, melyekben az érintett szerződő fél. Ez a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges kezelési műveletekre is vonatkozik.
Amennyiben a személyes adatok kezelése szükséges egy olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, melynek cégünk a hatálya alá tartozik, a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének c) pontja szolgál jogalapként. Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy alapvető érdekei alapján szükséges a személyes adatok kezelése, a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés cégünk, cégünk a német részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 15. cikkelyének értelmében vett kapcsolt társasága vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelmében szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadságjogai nem esnek latba nagyobb súllyal, mint az előbbiekben említett érdekek, a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjaként.

3.3. Az adatok törlése és tárolásának időtartama

Ha a tárolás célja hatályát veszti, ezt követően az érintett személyes adatait azonnal töröljük vagy letiltjuk. Emellett az adatokat akkor lehet tárolni, ha erről az európai vagy a nemzeti jogalkotók rendelkeztek az adatkezelőre vonatkozó EU-s rendeletekben, jogszabályokban vagy egyéb rendelkezésekben. Az adatokat a fent említett szabványokban meghatározott tárolási időtartam lejártakor is letiltjuk vagy töröljük, kivéve, ha egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez az adatok további tárolása szükséges.

4. A weboldal biztosítása és naplófájlok létrehozása

4.1. Az adatkezelés hatókörének leírása

A rendszerünk a weboldalunkon tett minden látogatáskor automatikusan adatokat és információkat gyűjt a hozzáférő számítógép számítógépes rendszeréről.
A rendszer a következő adatokat gyűjti be:

1) A használt böngésző típusára és verziójára vonatkozó információk
2) A felhasználó operációs rendszere
3) A felhasználó internetszolgáltatója
4) A felhasználó IP-címe
5) A hozzáférés dátuma és időpontja
6) A weboldalak, melyekről a felhasználó rendszere hozzáfér a weboldalunkhoz
7) A weboldalak, melyekhez a felhasználó rendszere hozzáfér a weboldalunkon keresztül
8) Az internetszolgáltató tartományneve

Az adatok emellett a rendszer naplófájljaiban vannak tárolva. Ezek az adatok nem a felhasználó egyéb személyes adataival együttesen vannak tárolva.

Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja.

4.2. Az adatkezelés célja

Azért szükséges, hogy a rendszer ideiglenesen tárolja az IP-címet, hogy a weboldalt el lehessen juttatni a felhasználó számítógépére. A felhasználó IP-címét a munkamenet időtartamáig tárolni kell ebből a célból.

A rendszer naplófájlokban tárolja az adatokat a weboldal működőképességének biztosítása céljából. Emellett az adatok felhasználásával optimalizáljuk a weboldalunkat informatikai rendszereink biztonságának biztosítása érdekében. Az adatokat marketingcélokból nem elemezzük ezzel összefüggésben. A GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében ezekből a célokból is jogos érdekünk az adatok kezelése.

4.3. A tárolás időtartama

Az adatokat azonnal töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek azon célok teljesítésére, melyekre azokat begyűjtöttük. Az adatok a weboldal elérhetővé tételéhez való begyűjtésekor ez akkor következik be, amikor az adott munkamenet véget ér.

Ha az adatok naplófájlokban vannak tárolva, ez legkésőbb hét nap elteltével következik be. A tárolás ezt követően is lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP-címeit töröljük vagy anonimizáljuk, hogy azokat már ne lehessen hozzárendelni a hozzáférő ügyfélhez.

4.4. A tiltakozás és a kizárás lehetősége

A weboldal biztosítása céljából végzett adatgyűjtés és az adatok naplófájlokban való tárolása elengedhetetlen a weboldal működéséhez. Következésképpen a felhasználó részéről nincs lehetőség tiltakozásra.

5. Cookie-k használata

(a) Az adatkezelés hatókörének leírása

A weboldalunk cookie-kat használ. A cookie-k az internetböngészőben vagy az internetböngésző által a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt szöveges fájlok. Ha egy felhasználó ellátogat egy weboldalra, az egy cookie-t tárolhat a felhasználó operációs rendszerén. Ez a cookie egy jellegzetes karakterláncot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását a weboldal következő megnyitásakor.
Azért használunk cookie-kat, hogy a weboldalunkat felhasználóbarátabbá tegyük. A weboldalunk egyes elemeihez szükséges, hogy még oldalváltás után is lehessen azonosítani a hozzáférő böngészőt.

A cookie-kban a következő adatokat tároljuk és továbbítjuk:
1) Nyelvi beállítások
2) Beírt keresőkifejezések
3) Oldalmegtekintések gyakorisága
4) A weboldal funkcióinak használata
5) A weboldal visszajelzési párbeszédpaneljének állapota
6) A projektszűrőben kiválasztott ország
7) A weboldal keresőjével végzett legutóbbi keresési lekérdezés
8) Cookie-k hivatkozásának állapota
9) Az országos oldal megjegyzésének állapota

A weboldalunk megnyitásakor az tájékoztatja a felhasználót a cookie-k analitikai célú használatáról, és beszerzi a hozzájárulását az ezzel összefüggésben felhasznált személyes adatai kezeléséhez. Ehhez kapcsolódóan a jelen adatvédelmi nyilatkozatra is hivatkozik.

(b) Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok a technikailag szükséges cookie-kkal való kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja.

A személyes adatok analitikai célú cookie-kkal való kezelésének jogalapja – feltéve, hogy beszerezték a felhasználó vonatkozó hozzájárulását – a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja.

(c) Az adatkezelés célja

A technikailag szükséges cookie-k használatának célja a weboldalak használatának egyszerűsítése a felhasználók számára. A weboldalunk egyes funkcióit cookie-k használata nélkül nem tudjuk biztosítani. Ezen funkciók esetében szükséges a böngésző felismerése, még oldalváltás után is.
A cookie-k a következő alkalmazási területeken szükségesek:
1) Nyelvi beállítások fogadása
2) Keresőkifejezések megjegyzése
3) A meglátogatott oldalak megjegyzése

A technikailag szükséges cookie-k által begyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozására.
A GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja értelmében ezekből a célokból is jogos érdekünk a személyes adatok kezelése.

(d) A tárolás időtartama, a tiltakozás és a kizárás lehetősége

A cookie-k a felhasználó számítógépén vannak tárolva, és a rendszer továbbítja azokat a weboldalunknak. Így a cookie-k használata az Ön mint felhasználó teljes ellenőrzése alatt is állnak. Az internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a cookie-k továbbítását. A már mentett cookie-k bármikor törölhetők. Ezt automatikusan is elvégezheti. Ha letiltja a weboldalunk cookie-jait, lehetséges, hogy a későbbiekben nem fogja tudni a weboldal összes funkcióját teljes körűen használni.

6. Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását használja. A használat során a „Universal Analytics” üzemmódot is alkalmazzuk. Ez lehetővé teszi, hogy több eszköz adatait, munkameneteit és interakcióit rendeljük hozzá egy álnévként használt felhasználói azonosítóhoz, és így elemezzük egy felhasználó több eszközön végzett tevékenységét.
A Google Analytics „cookie-kat” használ, melyek az Ön számítógépén vannak tárolva, és segítik a weboldalt annak elemzésében, hogyan használja Ön a weboldalt. A cookie által azzal kapcsolatban generált információk, hogyan használja Ön a weboldalt, általában továbbításra kerülnek a Google egyik Egyesült Államokban található szerverére, és azokat ott tárolják. Ha azonban a jelen weboldalon IP-anonimizálás működik, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül, illetve más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokban előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyik USA-beli szerverére továbbítja, és ott rövidíti le. Az Ön böngészője által a Google Analytics működése során átadott IP-címet nem vonjuk össze a Google által tárolt más adatokkal. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a weboldal üzemeltetőjének nevében kiértékelje, hogyan használja Ön a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weblapon folytatott tevékenységekről, illetve további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének a weboldal és az internet használatával kapcsolatban. Ezen célok magukba foglalják a Google Analytics szolgáltatás használatához fűződő jogos érdekünket. A Google Analytics szolgáltatás használatának jogalapja a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja. Az általunk továbbított és a cookie-kkal, felhasználói azonosítókkal (pl. User ID) vagy hirdetési azonosítókkal összekapcsolt adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Havonta egyszer automatikusan törlődnek azok az adatok, melyek tárolási időtartama lejárt. A használati feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatban további információkat

a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html vagy a https://policies.google.com/?hl=hu címen találhat.

Ha ennek megfelelően állítja be a böngészőszoftvert, megakadályozhatja a cookie-k tárolását; ugyanakkor felhívjuk rá a figyelmet, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját teljes körűen használni. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google begyűjtse a cookie által összegyűjtött és az azzal kapcsolatos adatokat, hogy Ön hogyan használja a weboldalt (beleértve az IP-címét), és megakadályozhatja, hogy a Google kezelje ezeket az adatokat, ha letölti és telepíti a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en böngészőbővítményt. Ha elutasítja a cookie-k használatát, azzal megakadályozza az adatai begyűjtését a jövőben, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Ha szeretné megakadályozni, hogy a Universal Analytics különböző eszközökön gyűjtse az adatokat, ezt az összes használt rendszeren el kell utasítania. Ide kattintva beállíthatja a cookie elutasítását: <a href="javascript:gaOptout()"><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen weboldalon engedélyezve van az IP-anonimizálás, ami azt jelenti, hogy a Google Analytics a kódot az „anonymizeIp” értékre cseréli annak garantálása érdekében, hogy az IP-címek gyűjtése anonim módon történjen (ez az úgynevezett IP-maszkolás).

7. Hírlevél

7.1. Az adatkezelés hatókörének leírása

A weboldalunkon feliratkozhat az ingyenes hírlevélre. Ha regisztrál a hírlevélre, a rendszer továbbítja nekünk a beviteli maszk adatait:

 1. Családi név és utónév*
  Cégnév
  E-mail cím* Érdeklődési körök
  Emellett a következő adatokat gyűjtjük be regisztrációkor:
  1) Regisztráció dátuma és időpontja
  2) Regisztrációs információk
  A regisztrációs folyamat során beszerezzük az Ön adatai kezeléséhez való hozzájárulását, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra.
  Az adatkezeléssel összefüggésben semmilyen adatot nem továbbítunk harmadik feleknek a hírlevelek elküldése céljából. Az adatokat kizárólag a hírlevél elküldéséhez használjuk fel.

7.2. Az adatkezelés jogalapja

A felhasználó hírlevélre való regisztrációját követő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja, amennyiben a felhasználó hozzájárul ehhez.

7.3. Az adatkezelés célja

A felhasználó e-mail címét használjuk a hírlevél elküldéséhez.
Az egyéb személyes adatok regisztráció során történő begyűjtése a szolgáltatásokkal vagy a használt e-mail címmel való visszaélés megelőzését szolgálja.

7.4. A tárolás időtartama

Az adatokat azonnal töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek azon célok teljesítésére, melyekre azokat begyűjtöttük. Ennek megfelelően addig tároljuk a felhasználó e-mail címét, ameddig aktív a hírlevélre való regisztrációja.

7.5. A tiltakozás és a kizárás lehetősége

A hírlevélre való regisztrációt az adott felhasználó bármikor megszüntetheti. Minden hírlevélben szerepel egy vonatkozó hivatkozás, mely erre szolgál.
Ez azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználó visszavonja a regisztrációs folyamat során begyűjtött személyes adatok tárolásához való hozzájárulását.

8. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail elérhetőség

8.1. Az adatkezelés hatókörének leírása

A weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, mely elektronikus kapcsolatfelvételre használható. Arra is van lehetősége, hogy regisztráljon a myPERI rendszerbe, melyben hozzáférhet azokhoz a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket kizárólag regisztrált felhasználóknak kínálunk. Ha egy felhasználó ezt a lehetőséget veszi igénybe, a rendszer továbbítja nekünk a beviteli maszkon megadott adatokat, és azokat tároljuk. Ezek az adatok a következők:

* Kötelező mező
Érdeklődési terület
Megszólítás*
Keresztnév*
Vezetéknév*
E-mail cím*
Cégnév
Utca
Irányítószám*
Város
Állam
Ország*
Telefon
Fax
Üzenet*

 1. a következő adatokat tároljuk el az üzenet elküldésének időpontjában:
  1) Regisztráció dátuma és időpontja
  2) Űrlapadatok

Az elküldés folyamata során szerezzük be az Ön adatkezeléshez való hozzájárulását, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi szabályzatra.
Másik lehetőségként a megadott e-mail címen is felveheti velünk a kapcsolatot. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben elküldött személyes adatait eltároljuk.
Semmilyen adatot nem továbbítunk harmadik feleknek ezzel összefüggésben. Az adatokat kizárólag a beszélgetés kezelésére és a myPERI rendszerrel kapcsolatos célokra fogjuk felhasználni.

8.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének a) pontja, amennyiben a felhasználó hozzájárul ehhez.
Az e-mail küldése során továbbított adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének f) pontja. Ha az e-mailben történő kapcsolatfelvétel célja a szerződéskötés, a GDPR 6. cikkelye 1. bekezdésének b) pontja a kezelés további jogalapját képezi.

8.3. Az adatkezelés célja

A beviteli maszkról származó személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel kezelésére, illetve arra használjuk, hogy biztosítsuk Önnek a regisztrált felhasználók számára fenntartott tartalmakat és szolgáltatásokat. E-mailben való kapcsolatfelvétel
esetén egyben ez képezi a szükséges adatok kezeléséhez fűződő jogos érdeket is.
A küldés folyamata során kezelt egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélés megelőzését, illetve az informatikai rendszereink biztonságát szolgálják.

8.4. A tárolás időtartama

Az adatokat azonnal töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek azon célok teljesítésére, melyekre azokat begyűjtöttük. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli maszkjáról származó személyes adatok és az e-mailben elküldött adatok esetében ez az adott felhasználóval folytatott beszélgetés befejezésekor következik be. A beszélgetés akkor fejeződik be, amikor a körülményekből feltételezhető, hogy a kérdéses tények teljes mértékben tisztázva lettek. A küldés folyamata során begyűjtött egyéb személyes adatokat legfeljebb hét nap elteltével töröljük.

8.5. A tiltakozás és a kizárás lehetősége

A felhasználó bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. Amennyiben a felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor tiltakozhat a személyes adatainak tárolása ellen. Ebben az esetben a beszélgetés nem folytatható.
Ilyen célból e-mailben az info@peri.hu, vagy a data.protection@peri.com címen, vagy az adatvédelmi tisztviselő postacímén veheti fel velünk a kapcsolatot: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München. Ebben az esetben a velünk való kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adatot töröljük.

9. Az adatok továbbítása harmadik feleknek

A PERI weboldalának megvalósítását különböző szolgáltatókkal együttműködve végezzük. Ezek kötelesek szigorúan a GDPR 26. cikkelyének utasításaival összhangban kezelni az adatokat mint adatfeldolgozók. Az Ön adatait csak akkor adjuk át bármely további harmadik félnek, ha Ön ehhez hozzájárult (GDPR, 6. cikkely, 1. bekezdés, a) pont), ha ez a jogi kötelezettségeink értelmében szükséges (GDPR, 6. cikkely, 1. bekezdés, c) pont), vagy ha ez a cégünk jogos érdekeinek, illetve a német részvénytársaságokról szóló törvény (AktG) 15. cikkelyének értelmében vett kapcsolt társaságunk jogos érdekeinek védelmében szükséges (GDPR, 6. cikkely, 1. bekezdés, f) pont). A cégcsoportba tartozó vállalatok listája a következő címen érhető el: [https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html]. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az egész cégcsoportban egységes módon kezeljük az ügyfelek és a leendő ügyfelek adatait. Felhívjuk rá a figyelmét, hogy a PERI GmbH leányvállalatai az EU-n kívüliek, így olyan államban is működhetnek, amely nem biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az EU adatvédelmi követelményeivel összhangban. Vállaljuk, hogy minden észszerű intézkedést megteszünk a felhasználók személyes adatainak megfelelő védelme érdekében azok a tartózkodási helytől eltérő országba való továbbításakor, illetve hogy ez a védelem megfelel a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott feltételeknek.

10. Közösségi beépülő modulok a közösségi média területén

10.1. Facebook

A PERI weboldala alkalmazza a Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook”) által működtetett közösségi hálózat, a Facebook.com közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”). A beépülő modulok Facebook-logóval vannak megjelölve.

Amikor Ön egy olyan lapot nyit meg a weboldalunkon, amely ilyen beépülő modulokat tartalmaz, azok kezdetben kikapcsolt állapotban vannak. A beépülő modulok csak akkor aktiválódnak, amikor Ön a Facebook által biztosított gombra kattint. Ezzel az aktiválással kapcsolatot létesít a Facebookkal, és bejelenti hozzájárulását adatainak a Facebooknak való továbbításához. Ha Ön be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook a látogatást összekapcsolhatja az ottani fiókjával. A megfelelő Facebook-gombra kattintva a rendszer a vonatkozó információkat a böngészőből közvetlenül elküldi a Facebooknak, és azokat ott tárolják.
Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok Facebook általi további kezelése és felhasználása, valamint az Ön jogai és az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről a mi weboldalunkon keresztül, úgy ki kell lépnie a Facebook-fiókjából, mielőtt felkeresi weboldalunkat.

10.2. Google+

A PERI weboldala alkalmazza a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”) által működtetett közösségi hálózat, a plus.Google.com közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”). A beépülő modulok Google+ logóval, vagy pedig a „Google+”, a „Google plus” vagy a „+1” utótaggal vannak megjelölve.
Amikor Ön egy olyan lapot nyit meg a weboldalunkon, amely ezeket a beépülő modulokat tartalmazza, azok kezdetben kikapcsolt állapotban vannak. A beépülő modulok csak akkor aktiválódnak, amikor Ön a Google által biztosított gombra kattint. Ezzel az aktiválással kapcsolatot létesít a Google+ szolgáltatással, és bejelenti hozzájárulását adatainak a Google-nek való továbbításához. Ha Ön be van jelentkezve a Google+ szolgáltatásba, a Google a látogatást összekapcsolhatja az ottani fiókjával. A megfelelő Google-gombra kattintva a rendszer a vonatkozó információkat a böngészőből közvetlenül elküldi a Google-nek, és azokat ott tárolják.
Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok Google általi további kezelése és felhasználása, valamint az Ön jogai és az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit [https://policies.google.com/privacy?hl=hu]
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google adatokat gyűjtsön Önről a mi weboldalunkon keresztül, úgy ki kell lépnie a Google+ szolgáltatásból, mielőtt felkeresi weboldalunkat.

10.3. Instagram

A PERI weboldala alkalmazza a Facebook-csoporthoz (Facebook Inc., Palo Alto, USA) tartozó közösségi hálózat, az Instagram közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”). A beépülő modulok Instagram-logóval vannak megjelölve.
Amikor Ön egy olyan lapot nyit meg a weboldalunkon, amely ilyen beépülő modulokat tartalmaz, azok kezdetben kikapcsolt állapotban vannak. A beépülő modulok csak akkor aktiválódnak, amikor Ön az Instagram által biztosított gombra kattint. Ezzel az aktiválással kapcsolatot létesít az Instagrammal, és bejelenti hozzájárulását adatainak az Instagramnak való továbbításához. Ha Ön be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram a látogatást összekapcsolhatja az ottani fiókjával. A megfelelő Instagram-gombra kattintva a rendszer a vonatkozó információkat a böngészőből közvetlenül elküldi az Instagramnak, és azokat ott tárolják.
Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok Instagram általi további kezelése és felhasználása, valamint az Ön jogai és az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében, kérjük, olvassa el az Instagram adatvédelmi irányelveit [https://help.instagram.com/155833707900388].

10.4. Twitter

A PERI weboldala alkalmazza a Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) által működtetett közösségi hálózat, a Twitter közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”). A beépülő modulok Twitter-logóval vagy a „Tweet” utótaggal vannak megjelölve.
Amikor Ön egy olyan lapot nyit meg a weboldalunkon, amely ilyen beépülő modulokat tartalmaz, azok kezdetben kikapcsolt állapotban vannak. A beépülő modulok csak akkor aktiválódnak, amikor Ön a Twitter által biztosított gombra kattint. Ezzel az aktiválással kapcsolatot létesít a Twitterrel, és bejelenti hozzájárulását adatainak a Twitternek való továbbításához. Ha Ön be van jelentkezve a Twitterre, a Twitter a látogatást összekapcsolhatja az ottani fiókjával. A megfelelő Twitter-gombra kattintva a rendszer a vonatkozó információkat a böngészőből közvetlenül elküldi a Twitternek, és azokat ott tárolják.
Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok Twitter általi további kezelése és felhasználása, valamint az Ön jogai és az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében, kérjük, olvassa el a Twitter adatvédelmi irányelveit [https://twitter.com/en/privacy].

10.5. XING

A PERI weboldala alkalmazza a XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország által működtetett közösségi hálózat, a Xing közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”). A beépülő modulok Xing-logóval vannak megjelölve.
Amikor Ön egy olyan lapot nyit meg a weboldalunkon, amely ilyen beépülő modulokat tartalmaz, azok kezdetben kikapcsolt állapotban vannak. A beépülő modulok csak akkor aktiválódnak, amikor Ön a Xing által biztosított gombra kattint. Ezzel az aktiválással kapcsolatot létesít a Xinggel, és regisztrációval bejelenti hozzájárulását adatainak a Xingnek való továbbításához. Ha Ön be van jelentkezve a Xingre, a Xing a látogatást összekapcsolhatja az ottani fiókjával. A megfelelő Xing-gombra kattintva a rendszer a vonatkozó információkat a böngészőből közvetlenül elküldi a Xingnek, és azokat ott tárolják.
Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok Xing általi további kezelése és felhasználása, valamint az Ön jogai és az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében, kérjük, olvassa el a Xing adatvédelmi irányelveit [https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung].

10.6. YouTube

A PERI weboldala alkalmazza a YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA által működtetett YouTube videóplatformot. A YouTube egy olyan felület, mely audio- és videofájlok lejátszását teszi lehetővé.
Amikor Ön megnyit egy lapot a weboldalunkon, az abba integrált YouTube-lejátszó kapcsolódik a YouTube-hoz, hogy biztosítsa egy video- vagy audiofájl technikai átvitelét. Amikor kapcsolódik a YouTube-hoz, a rendszer továbbítja a kapcsolati adatait a YouTube-nak egy video- vagy audiofájl lejátszása céljából.
Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok YouTube általi további kezelése és felhasználása, valamint az Ön jogai és az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében, kérjük, olvassa el a YouTube adatvédelmi irányelveit [https://policies.google.com/privacy?hl=hu].

11. Az érintett jogai

11.1. Az információhoz, a helyesbítéshez, a törléshez, a korlátozáshoz és a továbbításhoz való jog

Ha teljesülnek a jogszabályi követelmények, joga van információt kérni tőlünk a személyes adataival vagy az Önt érintő adatkezeléssel kapcsolatban (GDPR, 15. cikkely), a személyes adatai vagy az Önt érintő adatkezelés helyesbítéséhez, törléséhez és korlátozásához (GDPR, 16–18. cikkely), illetve az Önt érintő személyes adatok továbbításához (GDPR, 20. cikkely).

11.2. A visszavonás joga

Emellett joga van tiltakozni a GDPR 21. cikkelye 6. bekezdésének f) pontja szerint az adatkezelő „jogos érdeke” alapján történő adatkezelés ellen, amennyiben a GDPR 21. cikkelyében meghatározott jogi feltételek teljesülnek.
Joga van bármikor visszavonni adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett kezelés jogszerűségére nincs hatással.

11.3. Egyedi esetekben való automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Joga van ahhoz, hogy mentesüljön az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntésének hatálya alól – beleértve a profilalkotást –, amelyek Önnel szemben joghatással járnak vagy ehhez hasonló módon jelentős kárt okoznak Önnek. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, melyekben a döntés
1) egy Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
2) az Unió vagy a tagállamok az adatkezelőre érvényes törvényei értelmében elfogadható, amennyiben ezek a törvények megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak, szabadságjogainak és jogos érdekeinek védelmében, vagy
3) az Ön kifejezett hozzájárulásával történik.
Ezeket a döntéseket azonban nem lehet a személyes adatok a GDPR 9. cikkelyének 1. bekezdésében meghatározott különleges kategóriáira alapozni, kivéve, ha érvényes a 9. cikkely 1. bekezdésének a) vagy g) pontja, és megfelelő intézkedéseket tettek az Ön jogainak, szabadságjogainak és jogos érdekeinek védelmében.
Az 1) és a 3) pontban hivatkozott esetekben az adatkezelőnek észszerű intézkedéseket kell tennie az Ön jogainak, szabadságjogainak és jogos érdekeinek védelmében, ideértve legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
Mindezen jogok gyakorlásához e-mailben az info@peri.hu, vagy a data.protection@peri.com címen, vagy az adatvédelmi tisztviselő postacímén veheti fel velünk a kapcsolatot: Dr. Sebastian Kraska, Marienplatz 3, 80331 München.

11.4. A felügyeleti hatóságnál történő fellebbezéshez való jog

A GDPR 77. cikkelye 1. bekezdésének megfelelően joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelését nem jogszerűen, vagy különösképpen a GDPR megsértésével végzik. A felettünk joghatósággal rendelkező felügyeleti hatóság címe:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
[Bajor Tartományi Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal] (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-mail-cím: poststelle@lda.bayern.de

Magyarországon az alábbi hatóságnál élhet panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NAIH
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-140
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu