You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hódmezővásárhely északi elkerülő, körhíd

Projekt adatok

Helyszín: Hódmezővásárhely, Magyarország

A 47-es út hódmezővásárhelyi északi elkerülője 12,7 km-es szakaszon, kétszer egy sávon, új nyomvonalon épül. Az új szakaszon két körforgalmi csomópont, egy különszintű csomópont, egy vasút feletti felüljáró és egy kerékpáros aluljáró készül. A végcsomópont egy 30 méter sugarú, a vasutat és a közutat különszintben keresztező körhídként valósul meg. Az északi elkerülő út előreláthatólag 2018 tavaszán kerül átadásra, mely a tervek szerint napi 6-10 ezer járműtől mentesíti majd Hódmezővásárhely belvárosát.

A körhíd felszerkezete 9 részből tevődik össze: 4 körcikk alkotja a körforgalmat, 1 a vasút felett átívelő ág, valamint a főúttal párhuzamos 2-2 db fel- és lehajtó ágak. A körforgalmi hidat összesen 46 db pillér támasztja alá, alattuk a cölöpök hossza összességében 11,5 kilométer. A főút feletti hídrészek 4-4 db íves acél tartógerendáinak hossza 23,8-25,8 méter, súlyuk páronként körülbelül 30 tonna.

Projekt követelmények

  • A körívet alkotó felszerkezet négy hídegységből áll, melyből kettő monolit vasbeton szekrénykeresztmetszetű. Ezek teljes aláállványozással készülnek, a főút felett átívelő szakaszok pedig íves acél főtartókkal együtt dolgozó monolit vasbeton pályalemezes, öszvér szerkezetű hidak.
  • Az öszvérhíd pályalemezeinek betonozásánál a zsaluzat kialakítását sok kötöttség nehezítette, mint például a folyamatosan változó keresztmetszet, a keresztmerevítések, a főtartók közötti nagy fesztáv és az acéltartók szerkezeti magassága.

Ügyfél

COLAS Zrt.

Ügyfél előnyök

  • Kombinált megoldás a felépítmény állványzatának biztosítására: PERI UP Flex moduláris teherhordó tornyokra és MULTPROP nagy teherbírású tornyokra épített MULTIFLEX rendszerrel
  • A HD 200 nehézállvány kis alapterülete feltétel volt a közúti forgalom fenntartásának az építés ideje alatt, így az kialakítása révén optimálisan igazodik a projekt követelményeihez.

PERI megoldások

  • A monolit vasbeton felszerkezetű híd teljes aláállványozással készül, melynek megvalósításához a PERI egy kombinált megoldást nyújt: PERI UP Flex moduláris teherhordó tornyokra, illetve Multiprop nagyteherbírású tornyokra épített Multiflex rendszerrel biztosítja a felépítmény állványzatát, melyről aztán három betonozási ütemben készül el az ívelt alaprajzú dupla szekrény keresztmetszet.
  • Az állványzat tervezésénél különös kihívást jelentett a szekrénybordák helyenként akár 2 m vastag tömör vasbeton 12-13 m magasan lévő 5 t/m2 terheinek közvetítése a váltakozó szintű altalajra. Mindezt íves alaprajzon, igazodva a már megépült nagyméretű cölöpösszefogó gerendákhoz.
  • Az öszvérhidak pályalemezeinek betonozásához az íves acéltartókra felfüggesztett PERI Variokit rendszer biztosítja a fenékzsaluzatot és egyben az építéshez és kizsaluzáshoz szükséges munkaszintet is. 
  • Az öszvérhidak főtartóinak építés közbeni ideiglenes alátámasztását a meglévő 47. sz. főút elválasztó sávjában elhelyezett, 9,5 m magas PERI HD nehézállványok biztosítják, melyek az íves acélgerendákat középen támasztják alá. Támasz-csomópontonként a HD nehézállványok legnagyobb teherbírása: 780 kN.