You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hódmezővásárhely északi elkerülő, körhíd

A 47. sz. főút, Hódmezővásárhely északi elkerülő, B 127 jelű körforgalmi csomóponti felüljáró monolit vasbeton pályalemezének kész állványzata
A 47. sz. főút, Hódmezővásárhely északi elkerülő, B 127 jelű körforgalmi csomóponti felüljáró monolit vasbeton pályalemezének kész állványzata
A monolit vasbeton pályalemez teljes aláállványozással készült.
Az öszvér szerkezetű híd közbenső ideiglenes PERI HD 200 nehézállványzata építés közben
Az öszvér felszerkezetű híd acél főtartóinak beemelése éjszaka, teljes útzár alatt történt.
(Fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu)

Projekt adatok

Helyszín: Hódmezővásárhely, Magyarország

A 47-es út hódmezővásárhelyi északi elkerülője 12,7 km-es szakaszon, kétszer egy sávon, új nyomvonalon épül. Az új szakaszon két körforgalmi csomópont, egy különszintű csomópont, egy vasút feletti felüljáró és egy kerékpáros aluljáró készül. A végcsomópont egy 30 méter sugarú, a vasutat és a közutat különszintben keresztező körhídként valósul meg. Az északi elkerülő út előreláthatólag 2018 tavaszán kerül átadásra, mely a tervek szerint napi 6-10 ezer járműtől mentesíti majd Hódmezővásárhely belvárosát.

A körhíd felszerkezete 9 részből tevődik össze: 4 körcikk alkotja a körforgalmat, 1 a vasút felett átívelő ág, valamint a főúttal párhuzamos 2-2 db fel- és lehajtó ágak. A körforgalmi hidat összesen 46 db pillér támasztja alá, alattuk a cölöpök hossza összességében 11,5 kilométer. A főút feletti hídrészek 4-4 db íves acél tartógerendáinak hossza 23,8-25,8 méter, súlyuk páronként körülbelül 30 tonna.

Projekt követelmények

  • A körívet alkotó felszerkezet négy hídegységből áll, melyből kettő monolit vasbeton szekrénykeresztmetszetű. Ezek teljes aláállványozással készülnek, a főút felett átívelő szakaszok pedig íves acél főtartókkal együtt dolgozó monolit vasbeton pályalemezes, öszvér szerkezetű hidak.
  • Az öszvérhíd pályalemezeinek betonozásánál a zsaluzat kialakítását sok kötöttség nehezítette, mint például a folyamatosan változó keresztmetszet, a keresztmerevítések, a főtartók közötti nagy fesztáv és az acéltartók szerkezeti magassága.

Ügyfél

COLAS Zrt.

Ügyfél előnyök

  • Kombinált megoldás a felépítmény állványzatának biztosítására: PERI UP Flex moduláris teherhordó tornyokra és MULTPROP nagy teherbírású tornyokra épített MULTIFLEX rendszerrel
  • A HD 200 nehézállvány kis alapterülete feltétel volt a közúti forgalom fenntartásának az építés ideje alatt, így az kialakítása révén optimálisan igazodik a projekt követelményeihez.

PERI megoldások

  • A monolit vasbeton felszerkezetű híd teljes aláállványozással készül, melynek megvalósításához a PERI egy kombinált megoldást nyújt: PERI UP Flex moduláris teherhordó tornyokra, illetve Multiprop nagyteherbírású tornyokra épített Multiflex rendszerrel biztosítja a felépítmény állványzatát, melyről aztán három betonozási ütemben készül el az ívelt alaprajzú dupla szekrény keresztmetszet.
  • Az állványzat tervezésénél különös kihívást jelentett a szekrénybordák helyenként akár 2 m vastag tömör vasbeton 12-13 m magasan lévő 5 t/m2 terheinek közvetítése a váltakozó szintű altalajra. Mindezt íves alaprajzon, igazodva a már megépült nagyméretű cölöpösszefogó gerendákhoz.
  • Az öszvérhidak pályalemezeinek betonozásához az íves acéltartókra felfüggesztett PERI Variokit rendszer biztosítja a fenékzsaluzatot és egyben az építéshez és kizsaluzáshoz szükséges munkaszintet is. 
  • Az öszvérhidak főtartóinak építés közbeni ideiglenes alátámasztását a meglévő 47. sz. főút elválasztó sávjában elhelyezett, 9,5 m magas PERI HD nehézállványok biztosítják, melyek az íves acélgerendákat középen támasztják alá. Támasz-csomópontonként a HD nehézállványok legnagyobb teherbírása: 780 kN.